Incepand de maine incepe aventura Certificatelor pentru  situatie de urgenta. Pomenite de la prima Ordonanta cu masurile luate de guvern pentru prevenirea  situatiei de criza (vestita 29/2020),   vazute initial ca un mare ajutor si o mare inventie, conditie in tot ce presupunea mijlocirea mediului de afaceri, treptat, inainte sa sa nasca,   … au cam murit.

Firmele nu mai au nevoie de el nici ca sa depuna cereri la AJOFM-uri pentru indemnizatia de somaj si nici sa solicite amanarea ratelor la banci, si nu e clar daca vor avea nevoie pentru “obtinerea  de facilitati sau masuri de sprijin  in relatiile cu institutiile publice” .  Textul legal vorbeste de o asemenea caracteristica, dar cata vreme pentru obinerea Certificatului este nevoie de o simpla declaratie prin care arati ca te incadrezi in una din cele doua cazuri in care a fost afectata situatia  firmei,  nu inteleg de ce nu ar ajunge simplu o Declaratie  … de urgenta care sa constate o asemenea  situatie.

Oricum birocatia in Romania ramane pe aceleasi cote inalte, chiar si atunci cand ne straduim sa fim moderni : modelul de Declaratie vobeste de aplicarea semnaturii electronice, dar textul care   o insoteste, noul Ordin 822/2020,  arata ca  in situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf.

Desi prima data s-a vorbit de ea in 20.03.2020 prin Ordonanta 29/020 si desi in Monitorul  Oficial din 25.03.020 s-a publicat Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici,  procedura intra in vigoare abia zi, dupa o   noua modificare in prin Ordinul 822/2020 aparut in 1.04.2020.

Initial guvernul isi asumate deschiderea platforemi in termen de 5 zile de de publicarea acestuia in Monitor, adica pe  30.03.2020, acum termen de deschidere a platformei va fi de maine 7.04.2020.  Probabil de aceea  nu a mai fost  necesar Certificatul la depunerea cererilor de somaj , cu incepere din 1.04.2020,   nu pentru ca birocratia fusese inlaturata,  ci pentru ca nu a fost finalizata platforma. Pentru ce a trebuit 3 saptamani pentru pregati o platforma care ar elibera automat un Certificat care nu e foarte clar la ce va folosi,  evident ca nu stim …

Asadar – formularistica :

  • se poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenta (textul legal insista pe acest capitol, desi  in mod practic si ar fi inutil sa ceri ambele tipuri de certificat )
  • se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/,
  • se incarca in platforma informatiile privind datele de identificare ale solicitantului insotite de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal (vezi model mai jos) cu semnatura electronica, sau olografa, depinde de purtator
  • se asteapta eliberarea lor, care se face automat, tot electronic.

Observatie importanta – desi legea (Ordinul 791/2020) vorbeste doar de completarea datelor firmei si a declaratiei anexe,  in modelul de declaratie se arata ca “datele şi informaţiile furnizate în vederea obţinerii certificatului de situaţie de urgenţă (CSU) sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat” intelegem ca totusi trebuiesc depuse documente justifive.  Tipul acestor documente le vom infatisa in articolul de maine.

Si tot de maine, ne vom lamuri mai mult ce se intampla cu minunata platforma guvernamentala de emitere a Certificatelor de urenta.

Deci :

TIP 1 (ALBASTRU) – se elibereaza pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;

(Modelul certificatului poate fi gasit in Ordinul 791/2020 fiind de culoare albastra)

 TIP 2 (GALBEN) – se elibereaza pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere, din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

(Modelul certificatului poate fi gasit in Ordinul 791/2020 fiind de culoare galbena)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, …………………….., cetăţean ……………………., născut/născută la data de ………………. în …………………, cu domiciliul în ……………………………………….., legitimat/legitimată cu ……… seria ………. nr. ………., eliberat/eliberată de ……………….. la data de …………………, CNP ………………………….., adresă e-mail ………………………….., în calitate de reprezentant legal al ……………………………………….., cu sediul social în …………………………………, având CUI/CIF …………………………, declar pe propria răspundere următoarele:

1.Toate datele şi informaţiile furnizate în vederea obţinerii certificatului de situaţie de urgenţă (CSU) sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat.

2.Toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condiţiilor impuse de actele normative incidente.

3.Îmi dau acordul privind accesarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de alte instituţii publice care vor oferi facilităţi sau măsuri de sprijin şi în baza acestui CSU.

4.Adresa de corespondenţă electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcţională, verificată de către subsemnatul şi accept ca toate informaţiile şi documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondenţă transmisă oficial şi recepţionată.

5.Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de certificat:

|_| TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea activităţii total sau parţial, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate;

|_| TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020.

6.Toate informaţiile şi documentele necesare obţinerii CSU vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică, de către:

|_| subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al …………………………………………….;

|_| domnul/doamna …………………………., născut/născută la data de ………………. în …………………….., cu domiciliul în …………………………, legitimat/legitimată cu ………. seria …….. nr. ………………………………, eliberat/eliberată de ………………………… la data de …………….., CNP ………………………………., în calitate de împuternicit.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale şi suportarea consecinţelor.

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în declaraţii” din Codul penal, referitor la: „(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Data

…………………………….

Semnătura solicitantului

…………………………….