La data de 20.01.2020 Înalta Curte de Casație și Justiție a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă Decizia nr.5/20.01.2020 prin care a stabiIit ca :

„ În soluționarea cererilor formulate de către titularii de librete C.E.C. de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme, având ca obiect obligarea C.E.C. Bank S.A. și a Statului Român la restituirea sumelor depuse şi a dobânzii aferente, actualizate cu indicele de inflaţie, nu sunt aplicabile dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare.”

Instanța supremă a stabilit că dispozițiile OUG nr. 156/2007  NU sunt aplicabile în cazul soluționării CERERILOR formulate în instanță de către titulrii de librete C.E.C. de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme, având ca OBIECT „obligarea C.E.C. Bank S.A. și a Statului Român la restituirea sumelor depuse şi a dobânzii aferente, actualizate cu indicele de inflaţie”.

OUG nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme a fost inițial publicată în Monitorul Oficil nr. 883/ 21.12.2007, a intrat în vigoare de la 21.12.2007, fiind ulterior aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare, fiind ulterior din nou modificată prin Legea nr. 9/2014, HG nr. 392/2014 și OG nr. 19/2014.

In M.OF. nr. 171 din 7 martie 2016 a fost publicata Legea nr. 19/2016 privind aprobarea OUG nr. 19/2014 pentru completarea OUG nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme.

Potrivit Legii nr. 19/2016    „pentru persoanele fizice care au constituit depozite la CEC – SA pentru achiziţionarea de autoturisme, iar după data de 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile BRD – SA şi nu prezintă documentele doveditoare, care să ateste data constituirii depozitului la CEC – SA şi care vor beneficia de despăgubire, după intrarea în vigoare a prezentei legi, calculul despăgubirii se va face de la data transferului la BRD – SA până la data de 30 septembrie 2015″.

Asadar, cei care si-au depus economiile la Casa de Economii si Consemnatiuni pentru a-si achizitiona un autoturism Dacia  pot fi despagubiti, sub forma unor titluri de stat emise pe numele CEC Bank si BRD. Pentru a intra in posesia titlurilor de stat trebuie facuta o cerere catre Ministerul Finantelor Publice si alte doua cereri spre BRD si CEC Bank. Raspunsul la aceste solicitari ar trebui sa parvina in cel mult 30 de zile.

Nu trebuie insa confundate Libretele de Economii cu castiguri in autoturisme, prin tragere la sorti, cu depozitele special constituite pentru achizitionarea unui autoturism, reglementarile de mai sus referindu-se doar la aceasa a doua categorie .

Există trei tipuri de carnete de CEC :

  • cele de 70.000 de lei, care erau echivalentul unuiautoturism Dacia înainte de Revoluție pentru care se poate merge, conform legislației, direct în instanță, pentru a obține despăgubirile. În urma actualizării, acestea se ridică la aproximativ 20.000 de lei noi, dar nu se acordă cash, ci în titluri de stat.
  • cele de 5.000 de lei, care îți ofereau șansa să câștigi o mașină Daciaprin tragere la sorti
  • cele privind libretele de economii, care erau de mai multe valori, cu dobânda acordată de CEC la vremea respectivă – pentru acestea nu exista o lege națională, prin care să fie restituite aceste sume, dar CEDO a constatat că deponenții sunt titulari de cont și, ca urmare, sunt îndreptățiți să obțină restituirea sumelor, cu argumentai ca „ atâta vreme cât statul s-a folosit de toți acești bani, este normal ca ei să fie restituiți celor îndreptățiți, la o valoare actualizată cu rata inflației, iar pentru carnetele de economii cu dobândă, să fie calculată și dobânda respectivă  „

In hotararea asupra cererii nr. 34746-97, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) intrunita in sedinta din 10 iulie 2001, a statuat ca nu este “o obligatie generala a Statelor de a mentine, printr-o indexare sistematica puterea de cumparare a sumelor depuse la anumite organisme bancare sau financiare” si nici “de a mentine constanta puterea de cumparare a sumelor liber depuse la anumite organisme bancare sau financiare”, respectiv ca titularii conturilor, vazand “eroziunea capitalului economisit datorita inflatiei” care a afectat dupa 1989 toata populatia Romaniei “ca urmare a tranzitiei la economia de piata” si “conjunctura economica generala a tarii”, puteau “in orice moment sa obtina rambursarea economiilor lor plus dobanda” agreata cu institutia de credit la semnarea contractului de depozit sau economisire.
In urma aplicarii prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, incepand cu 1 iulie 2005, sumele depuse in conturi la banci au fost supuse prevederilor acestei legi, respectiv au fost convertite in noua unitate monetara. Suma exprimata in moneda veche a fost inlocuita cu suma exprimata in moneda noua, prin impartire la 10.000 (ex. suma de 10.000 lei a devenit 1 RON, iar 5.000 lei a devenit 0,5 RON).

Apararile CEC au fost ca  „sumele depuse pe libretele de economii sau in alte conturi au fost in permanenta la dispozitia titularilor care puteau sa le retraga oricand si sa le dea destinatia dorita, in cazul in care avantajele oferite de produsul respectiv nu mai corespundeau dorintelor acestora sau cand au constatat deteriorarea puterii de cumparare a banilor (in contextul perioadei de dupa 1989).
Depunerea si pastrarea disponibilitatilor banesti la Banca este o decizie personala si voluntara a fiecarui deponent, in functie de interesele sale. Faptul ca la data prezentei, sumele depuse pe libretele de economii nu mai reflecta valoarea lor initiala, nu poate fi imputat Bancii, intrucat CEC Bank, ca de altfel orice banca, nu despagubeste, nu compenseaza si nu indexeaza sumele depuse de clienti, pentru a le pastra puterea de cumparare din momentul depunerii si pana la restituire.

Banca nu are posibilitatea pe o piata libera, sa mentina puterea de cumparare a monedei si nici sa asigure depunatorii impotriva inflatiei, acestea fiind parghii de politica monetara, care nu fac obiectul de activitate al bancilor comerciale. In ceea ce priveste dobanzile practicate de Banca, clientii au fost informati prin anunturi expuse vizibil in toate unitatile teritoriale si, in ultimul deceniu, in unele cazuri, prin comunicate de presa publicate in presa de profil de la acea data. Banca mai detine in arhiva doar comunicatele emise din luna mai 2008.

Ministerului Finantelor Publice printr-un comunicat din de presa publicat in data de 01.07.2016 arata ca  : “Persoanele cu librete de economii nu pot fi despăgubite, conform legilor actuale. In legatura cu informatiile referitoare la despagubirile deponentilor CEC care detin librete de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme (5.000 lei vechi) sau librete de economii la vedere, Ministerul Finantelor Publice face urmatoarele precizari:
Libretele de economii si castiguri in autoturisme au fost emise in baza unui act normativ, clauzele nefiind supuse negocierii. Libretelor de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme (5.000 lei vechi) NU le sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr.156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la “Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A.”.
Prin modificarile aduse O.U.G. nr.156/2007, prin Legea nr.9/2014 si respectiv prin Legea nr.19/2016, sunt vizate doar persoanele care au efectuat depozite la CEC in vederea achizitionarii de autoturisme.

Potrivit art.1 din O.U.G. nr.156/2007, privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, Persoanele fizice care pana la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. precum si cele care au transferat aceste sume dupa 22 decembrie 1989 in conturile Bancii Romane pentru Dezvoltare –B.R.D. – S.A., in vederea achizitionarii de autoturisme au dreptul sa obtina despagubiri banesti daca depozitele astfel constituite, existente in conturile active ale Casei de Economiii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., respectiv ale Bancii Romane pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A. , indeplinesc conditia neafectarii soldului initial.”

In intelesul ordonantei de urgenta, depozitele existente in conturile active care îndeplinesc conditia neafectarii soldului initial, sunt acele depozite constituite din sume reprezentand avansuri sau depuneri integrale in vederea achizitionarii de autoturisme, existente in sold, fara dobanda aferenta si din care nu s-au efectuat retrageri.“

Prevederile legislației în vigoare nu se aplică deţinătorilor de librete CEC de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme în valoare de 5000 lei, . Prin Legea nr.19 din 4 martie 2016 sunt precizate toate elementele tehnice pentru acordarea despăgubirilor cuvenite unor persoane fizice. Este vorba despre cei care au efectuat depuneri pentru achiziționarea de autoturisme la fosta Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A actualmente C.E.C. BANK S.A., care le-au transferat ulterior la fosta Bancă Română pentru Dezvoltare – B.R.D.- S.A. actualmente B.R.D. Groupe Société Générale S.A. și nu dețin documentele doveditoare ce atestă data constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. Scopul a fost acela de a aloca resurse financiare pentru ca toţi cei îndreptăţiţi să poată beneficia în mod echitabil şi la aceeaşi dată de măsurile cu caracter reparatoriu.