Asa cum va informam zilele trecute,  Ministrul Muncii si Protectiei Sociale a emis Ordinul 1376/2020 privind modalitatile de acordare a sprijinului financiar,  menit a sprijini angajatorii pentru stimularea activitatilor de telemunca.

Munca la domiciliu este reglementată de Codul muncii în cadrul Titlului II, Capitolul IX, iar regulile de desfășurare a activității de către salariat în regim de telemuncă sunt prevăzute de Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. Telemunca este acea formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Ordinul enumera categoriile de bunuri ce vor putea fi achizitionate in vederea sprijinirii activitatii angajatilor si salariatilor ce efectueaza activitati de telemunca :sisteme de calcul de tip laptop/notebook, tablete, smartphone, licente aferente sistemelor de operare, echipamente necesare conectarii la internet, echipamente periferice de intrare si iesire aferente bunurilor;

Pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, se acorda o singura data angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii acestei activitati, care se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație. Suma se acorda pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare, in termen de 10 zile de inregistrarea documentelor justificative.

Pentru a obtine aceasta suma, angajatorul trebuie sa transmita, prin mijloace electronice, respectiv de pe platforma aici.gov.ro, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal si lista telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei.  Acordarea sau dupa caz respingerea cererii angajatorilor privind dreptul de a beneficia de suma de 2500 de lei, se face in baza deciziilor emise de directorii executivi ai AJOFM.

Angajatorii mai au obligatia de a trimite si urmatoarele documente justificative: facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri şi servicii tehnologice; bonurile fiscale sau chitanţele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor sus amintite, precum si fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţa telesalariaţilor. Documentele se transmit tot prin platforma aici.gov.ro,

Concluzionand, prezentul ordin vine in completarea OUG nr.132/2020, ca un mecanism de aplicare a acestei ordonante, venind in sprijinul angajatilor si a salariatilor care presteaza munca in regim de telemunca . Adica care stau acasa si lucreaza pe calculator.