Ce contestăm într-un proces-verbal de contravenție?

În primul și primul rând, orice proces-verbal conține anumite elemente esențiale de fond și de formă, prevăzute și reglementate de O.G. 2/2001. În acest sens, în practică sunt frecvente cazurile în care în procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor lipsesc anumite elemente care atrag nulitatea actului sancționator. De [...]