Spuneam  ieri ca a devenit  discutabila utilitatea obtinerii ceritificatelor de situatie de urgenta,  in conditiile in care unele din masurile (timide) de sprijin ale mediului  anteprenorial au  venit fara a fi conditionate de obtinerea acestor certificate, desi initial asa fusesera gandite de Guvernul Romaniei . Si atunci,   la ce ne-ar mai ajuta CSU sau la ce ne-ar ajuta alte tipuri de certificate ?

1. Certificatele de situatie de urgenta

Ordinul 791/2020 –  spune ca:

 • poate fi folosit în relațiile cu terții pentru renegocierea anumitor contracte afectate, deoarece va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2, astfel incat va putea renegocia obligațiile contractuale devenite excesive ori imposibil de executat, sau va putea invoca cu mai mare ușurință impreviziunea sau forța majoră pentru reziliearea ori suspendarea unor contracte de furnizare/de muncă/de închiriere sau pentru a-și amâna executarea obligațiilor contractuale.
 • poate beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale. Urmează să vedem în ce măsura se vor institui astfel de facilități.

Procedura obtinerii CSU

CSU vor fi eliberate de către MEEMA prin Comisiile de Analiză constituite în acest sens, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-  În primul rând, de menționat este faptul că certificatele se acordă doar în perioada în care funcţionează starea de urgenţă în România, deci până la 16 aprilie, dar rămâne valabil pe toată perioada anului acordării.

Solicitarea eliberării Certificatelor de Situaţie de Urgenţă (CSU) se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă care conține o secțiune destinată în acest scop .

Solicitantul va completa informații referitoare la:

 • datele de identificare ale operatorului economic;
 • datele de contact ale acestuia;
 • motivul solicitării Certificatului de Situație de Urgență;
 • justificarea nevoii acestuia;
 • date referitoare la situațiile financiare.

Se va încărca o declarație pe propria răspundere, prin care, solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență, pe care o prezintă, respectiv certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;

Documentele încărcate în aplicația electronică, vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului electronic sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea;

 • referitor la semnătura electronică, aceasta se poate obține de la anumiți operatori economici în aceeași zi cu cea a solicitării acesteia, fiind o procedură simplă; puteți să obțineți o semnătură electronică în două moduri: dacă vă doriți obținerea acesteia în aceeași zi, vă puteți deplasați personal la un operator economic care prestează servicii de acest tip, cu cartea de identitate, urmând să completați la sediul lor contractul și condițiile standard, în dublu exemplar, iar costurile care se impun sunt modice, semnătura urmând a avea valabilitate cel puțin un an;  o altă posibilitate este cea online, cu plata în avans, și transmiterea documentelor completate, semnate și scanate via email, urmând ca în 3-5 zile lucrătoare să beneficiați de semnătura electronică solicitată.
 • totusi Ordinul 882/2020 care modifica Ordinul 791/2020 arat ca cel care nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

2. Certificatul de forta majora – soluție alternativa

Intre comercianți se ivesc situații de imposibilitate de executare a obligațiilor contractuale, generate de epidemia de COVID-19 si de instituirea stării de urgență. În raport de acestea, au fost emise notificări între parteneri contractuali cu privire la imposibilitatea temporară de executare a obligațiilor contractuale, respectiv cu privire la suspendarea executării obligațiilor contractuale pentru un termen rezonabile, raportat la durata și urmările epidemiei de COVID-19. În susținere a fost invocată incidența Forței Majore, respectiv a Cazului Fortuit reprezentat de epidemia de COVID-19, fără ca acest aspect să fie însă constat într-un document oficial.

În acest sens, există posibilitatea avizării existenței cazului de forță majoră de către Camera de Comerţ şi Industrie a României. Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră. Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant, iar tariful pentru emiterea Avizului de forță majoră este de 500 EUR + TVA. Termenul de soluţionare este de 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete şi achitarea tarifului serviciului.

Dosarul va cuprinde cel puţin:

 • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
 • copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
 • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
 • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.
 • Detalii suplimentarehttps://ccir.ro/servicii/avizarea-existentei-cazului-de-forta-majora/

Asadar  – Certificatul de forță majoră vs. certificatul de stare de urgență.

Certificat de forță majoră Certificat de stare de urgență
Se obtine de la C.C.I.R. M.E.E.M.A.
Cererea se face On-line , poate fi  găsit pe pagina CCIR On-line , modelul poate fi  găsit in Ordinul 791/2020 sau Ordinul 882/2020
Costuri 500 de euro in principiu gratuita
Informatii solicitate documentele indicate mai sus in acest articol documentele indicate mai sus in acest articol

.

Consecinte prin invocarea certificatului  poate fi solicitata in fata instantei de judecata  neexecutarea totala sau partial a obligatiilor dintr-un contract prin invocarea certificatului nu este demonstrata automat forța majora sau  impreviziunea dar se poate solicita adaptarea sau negocierea contractelor , facilitate fiscale,  etc.
Consecinte suplimentare nu exista in pricipiu sunt regasite in  masurile guvernamentale – de exemplu amanarea platii chiriei   ce trebuie plătită pentru sediile lor sociale și secundare, cu conditi dovedirii incercarii de solutionare amiabila a situatiei ivite

Teoretic nimic nu impiedica obtinerea amandorura. Dupa cum, tot teoretic,  nici unul dintre ele nu ne va apara de criza financiara care va urma. Dar vor putea preveni, totusi, situatii delicate si consecinte juridice importante pentru activitatea dvs.  Va indrumam asadar sa faceti diligentele spre a obtine unul dintre ele, in masura in care va incadrati in una din situatiile de  mai sus.