Rovinieta (taxa de drum) este o taxa platita de soferi pentru a avea dreptul de a circula pe reteaua de drumuri nationale din afara oraselor sau in intravilanul resedintelor de judet si municipiilor. Aceasta taxa trebuie platita in cazul oricarui vehicul care circula pe drumurile nationale, indiferent daca autovehiculul este inmatriculat pe teritoriul Romaniei sau in alte state si indiferent daca soferul are resedinta in Romania sau nu.

Control rovinieta

Cu privire la acest aspect si la plata rovinietei, in practica s-a pus problema subiectului activ al contraventiei constand in fapta de a circula fara rovinieta valabila, in situatia in care acel autovechicul a fost instrainat.

Consideram relevanta in acest sens Decizia nr. 4/2018 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin care s-a pronunțat un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 si art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, articole care au dus la solutii neunitare pronuntate de instantele din intreaga tara.

            Cu privire la practica judiciara in materie, inainte de pronuntarea acestei decizii, unele instante, majoritatea de altfel, considerau ca subiect activ al contravetiei prevazute de art. 8 alin. (1) din OG nr. 15/2002 este utilizatorul, astfel cum este acesta definit de art. 1 alin. (1) lit. b) din OG nr. 15/2002, dar in cazul in care se face dovada, cu un inscris inregistrat cu data certa la o institutie publica, ca vehiculul a fost intrainat anterior datei constatarii contravenției, fostul proprietar nu poate fi subiect al raspunderii contravenționale.

            Motivele principale care sustineau aceasta pozitie sunt reprezentate de caracterul translativ de proprietate a contractului de vanzare-cumparare si data certa dobandita de acest act, pe de-o parte, iar pe de alta parte se facea trimitere la indeplinirea conditiilor privitoare la atragerea raspunderii contraventionale deoarece lipsea vinovatia persoanei sanctionate.

            In antiteza, ca opinie minoritara se contura optica prin care  se impunea respingerea plangerii contraventionale formulata de fostul proprietar al autoturismului, considerandu-se ca persoanei inscrise în certificatul de inmatriculare a autovehiculului ii revine responsabilitatea achitarii rovinietei indiferent de persoana care conduce autovehiculul, argumentand ca existenta datei certe nu este în masura sa inlocuiasca omisiunea transcrierii/radierii din baza de date a Directiei Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor sau considerand elementele de data certa ca fiind legate de înregistrarea în baza de date (Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate).

            Conclusiv, cu privire la stabilirea subiectul activ al contraventiei ce consta in faptul de a circula fara rovinieta valabila, in cazul in care se face dovada ca vehiculul a fost instrainat anterior datei constatarii contraventiei, Curtea a statuat ca în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator si de subiect activ al contraventiei constand in fapta de a  circula fara rovinieta valabila, dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun.