Potrivit opiniei unanim exprimate in practica judiciara persoana care conduce, fără a deţine rovinietă valabilă, un autovehicul în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu proprietarul dar care nu este înscrisă ca atare în certificatul de înmatriculate nu poate fi subiect activ al contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. (1) din OG nr. 15/2002, atât timp cât nu are calitatea de utilizator

În acest sens OG nr. 15/2002, prevede în art. 1 alin. (1) lit. b) că, în înţelesul ordonanţei ,,utilizatori” sunt „persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini”.

Potrivit celor statuate prin Decizia nr. 4/2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, proprietarul pierde odată cu calitatea de utilizator, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, și calitatea de subiect activ al contravenției constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă,dovada transmiterii dreptului de proprietate făcându-se potrivit dreptului comun.

Astfel că, în absenţa unei modificări legislative, în situaţia în care în certificatul de înmatriculare nu este făcută menţiunea vânzării, nu răspunde contravenţional nici vânzătorulcare este înscris ca proprietar, nici cumpărătorul.

Cumpărătorul, în acest caz este pasibil a fi sancţionat contravenţional pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute de art. 11 din OUG nr. 195/2002, respectiv aceea de a solicita transcrierea dreptului de proprietate. În acest caz, înmatricularea autovehiculului se suspendă de drept, iar noul proprietar poate fi sancţionat în baza dispoziţiilor art. 102 alin. 1 pct. 39 din acelaşi act normativ, ce prevede ca şi contravenţie fapta de a conduce un vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.

Asadar: CINE PLATESTE AMENDA PENTRU ROVINETA IN CAZ DE VANZARE ? Raspuns :nimeni.