Avand in vedere impactul social cauzat de pandemia cu Sars-Cov 2 este important ca persoanele care sunt testate pozitiv si care sunt internate in spital sau izolate la domiciliu sa-si cunoasca drepturile la concedii precum persoanele abilitate sa elibereze certificatele de concedii medicale.

In ajutorul acestor persoane vine Ordinul 1602 /946/2020 emis de Ministerul Sanatatii care modifica si completeaza normele de aplicare a  prevederilor OUG Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Astfel persoanei asigurate, pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau locatie alternative,  si care poate fi externata, bineinteles cu conditia izolarii la domiciliu, medicul curant responsabil de tratarea si externarea persoanei in cauza elibereaza certificatul de concediu medical, pentru durata internarii.

De asemenea medicul curant poate acorda concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare. Certificatele de concediu medical se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la aceasta.

În situația în care data internării persoanei asigurate este ulterioară datei recoltării primei probe care confirmă boala infectocontagioasă, pentru această perioadă certificatul de concediu medical se acordă de medicul de familie, în baza documentului eliberat de DSP. Documentatia emisa de DSP trebuie sa cuprinda informații referitoare la data recoltării primei probe, data confirmării bolii infectocontagioase și data internării persoanei bolnave.

Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă, pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare, în scopul constatării și menținerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu medical acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de DSP.

Documentul eliberat de DSP trebuie sa cuprinda informații referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care acesta își desfășoară activitatea, precum și recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea perioadei pentru care se dispune această măsură.