Exproprierea pentru o cauza de utilitate publica poate fi facuta doar prin acordarea unei juste si prealabile despagubiri.

Cand vorbim de o justa despagubire, trebuie avut in vedere atat valoarea efectiva a imobilului avuta pe piata, dar si prejudiciul efectiv cauzat persoanei expropriate.Deoarece exproprierea reprezinta un act de putere a statului, prin care este dobandit dreptul de proprietate in mod fortat.

In vederea stabilirii despagubirilor instanta va dispune efectuarea unei expertize formata dintr-o comisie care va cuprinde un expert propus de instanta, unul propus de expropriator si unul propus de cel ce urmeaza sa fie expropriat.

Practica judiciara a retinut ca la calcularea acestei despagubiri trebuie sa se tina seama de pretul cu care se vand in mod obisnuit imobilele cu caracteristici similare amplasate in aceeasi unitate administrativ-teritoriala precum si de daunele aduse proprietarului sau dupa caz altor persoane indreptatite.

De asemenea prejudiciul efectiv produs persoanei ce urmeaza a fi expropriata trebuie sa aiba in vedere pierderile cauzate proprietarului cu ocazia masurii luate. Aceste pierderi sunt de natura patrimoniala, dar si morale.

Mai mult, fiind o modalitate de dobandire a dreptului de proprietate fortata, la stabilirea prejudiciului trebuie avut in vedere si faptul ca, in fond si la urma urmei proprietarul imobilului expropriat nu a dorit aceasta masura, fiind o inconvenienta pe care oricine ar resimti-o.

In cazul in care cuantumul despagubirilor acordate nu este indestulator, proprietarul nemultumit se poate adresa instantei judecatoresti competente in termen de 3 ani.Acest termen de 3 ani curge de la data hotararii prin care s-au stability despagubirile ce urmeaza a fi acordate.

Cand vorbim de o justa despagubire, trebuie avut in vedere atat valoarea efectiva a imobilului avuta pe piata, dar si prejudiciul efectiv cauzat persoanei expropriate.Deoarece exproprierea reprezinta un act de putere a statului, prin care este dobandit dreptul de proprietate in mod fortat.

In vederea stabilirii despagubirilor instanta va dispune efectuarea unei expertize formata dintr-o comisie care va cuprinde un expert propus de instanta, unul propus de expropriator si unul propus de cel ce urmeaza sa fie expropriat.

Practica judiciara a retinut ca la calcularea acestei despagubiri trebuie sa se tina seama de pretul cu care se vand in mod obisnuit imobilele cu caracteristici similare amplasate in aceeasi unitate administrativ-teritoriala precum si de daunele aduse proprietarului sau dupa caz altor persoane indreptatite.

De asemenea prejudiciul efectiv produs persoanei ce urmeaza a fi expropriata trebuie sa aiba in vedere pierderile cauzate proprietarului cu ocazia masurii luate. Aceste pierderi sunt de natura patrimoniala, dar si morale.

Mai mult, fiind o modalitate de dobandire a dreptului de proprietate fortata, la stabilirea prejudiciului trebuie avut in vedere si faptul ca, in fond si la urma urmei proprietarul imobilului expropriat nu a dorit aceasta masura, fiind o inconvenienta pe care oricine ar resimti-o.

In cazul in care cuantumul despagubirilor acordate nu este indestulator, proprietarul nemultumit se poate adresa instantei judecatoresti competente in termen de 3 ani.Acest termen de 3 ani curge de la data hotararii prin care s-au stability despagubirile ce urmeaza a fi acordate.