Persoanele fizice care închiriază în regim hotelier apartamente sau camere prin intermediul platformelor ca AIRBNB sau BOOKING vor trebui să dețină certificat de clasificare

În data de 1 martie a fost publicat în Monitorul oficial un ordin al Ministrului Antreprenoriatului și Turismului care impune obligativitatea obținerii unui certificat de clasificare acelor persoane fizice care închiriază în regim hotelier camere sau apartamente întregi situate în blocuri de locuințe.

Astfel, cei care vor dori să își închirieze apartamentele sau doar anumite camere din apartament în regim hotelier, vor avea nevoie de acest certificat de clasificare eliberat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în mod gratuit.

Printr-un comunicat de presă, Ministerul a informat că aceste măsuri au fost luate pentru a reduce concurența neloială, “turismul la negru” și evaziunea fiscală.

La prima vedere, condiția obținerii acestui certificat de clasificare nu pune mari probleme persoanelor care doresc să își închirieze în regim hotelier apartamentele sau camerele.

Ordinul prevede că pentru a obține certificatul, persoana interesată va trebui să trimită Ministerului un dosar care să cuprindă o cerere, o fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, copie după buletin, un document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra apartamentului sau după caz a camerei/camerelor și nu în ultimul rând acordul asociației de proprietari sau acordul proprietarilor care au pereți comuni în plan vertical sau orizontal cu apartamentul sau camera care se dorește a fi închiriată în regim hotelier.

            Cu toate că acest ordin de ministru prevede faptul că este necesar și suficient ori acordul asocieției de proprietari ori acordul proprietarilor direct afectați, nu trebuie pierdute din vedere dispozițiile legii de înființare, organizare și funcționare a asociețiilor de proprietari nr. 196/2018 care prevăd că “schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prezente în proiectul iniţial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv şi cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării.

            Așadar, această ultimă condiție apreciem că va fi cea care va pune probleme în practică.

Avocat stagiar GHITEA MARIUS