Instanta competenta sa judece un divort

Instanta competenta sa judece un divort

Instanta competenta sa judece un divort este o chestiune adesea disputata de soti intr-un proces. Daca sotii isi schimba domiciliul intre data convietuirii in comun si data introducerii actiunii, sau mai complicat, dupa data introducerii actiunii, chestiunea naste divergente sub aspectul competentei instantei chemata sa pronunte divortul. Chestiunea devine cu atat mai complicata daca unul, sau chiar ambii soti, isi stabilesc domiciliul in strainatate, situatie in care este incidenta o reglementare speciala cu elemente de extraneitate.

Textul disputat in materie este art. 915 alin. (1) C. proc. civ., situată în Cartea a VI-a „Proceduri speciale”, Titlul I, Procedura divorțului: „Cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are domiciliul reclamantul”.
Recent Înalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei s-a pronuntat asupra acestei chestiuni prin Decizia nr. 567/2017 in sensul ca “este incidentă ipoteza reglementată de art. 915 alin. (1) teza I C. proc. civ., care dispune că „Cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților”. Înalta Curte reține că, prin aplicarea în mod corespunzător, în condițiile legii, a regulii cu valoare de principiu cuprinse în art. 107 alin. (2) C. proc. civ., instanța competentă se determină în funcție de locuința părților la data sesizării instanței, independent de modificările intervenite ulterior.
Înscrisurile depuse la dosar din care rezultă că reclamanta a încheiat un contract de muncă pe perioadă determinată în Spania, începând cu data de 23 aprilie 2016, sunt ulterioare datei de 7 martie 2016 (data înregistrării cererii de chemare în judecată), astfel că nu influențează aplicarea normelor de stabilire a competenței teritoriale.Așadar, împrejurarea că ulterior datei formulării cererii de chemare în judecată reclamanta a plecat în Spania pentru o perioadă de timp nu are niciun efect cât privește determinarea instanței competente.”

Ne puteti contacta pentru informatii suplimentare in legatura cu acest subiect.