Fortați cumva de împrejurările vremii ne-am trezit cu toții în plină exuberanță politică. La coada în mall la pâine, așteptându-l pe ala micu’ de la baschet, la piscina și,  nelipsit de la bere, românul face politică. Și totuși, pentru că cineva trebuie să muncescă în țara asta, vă supunem atenției rodul muncii noastre, atâta câtă a fost, din ultima săptămână: așadar, din nou la muncă.

Acum o săptămână, Judecătoria Oradea a dispus intr-un dosar …./271/2016* repunerea pârâtului – clientul nostru, în termenul prevăzut de art. 205 CPC, acela de depunere a întampinării și cererii reconvenționale și de formulare a apărăilor și probațiunii. Chestiunea este foarte  importantă, instanța ajungând la aceasta concluzie la al cincilea termen de judecată. Chiar dacă nu este o premieră în adevăratul sens al cuvântului, speța merită toată atenția specialiștilor dreptului, și nu numai.

IMG_0797

În dos. nr….. /271/2016 reclamantul a sesizat instanța cu o cerere de chemare în judecată având ca obiect anulare act. După soluționarea unui conflict de competență de catre instanță, dosarul a primit același număr abreviat, adică…… /271/2016*, el având evident  același obiect – anulare act.

Cu toate acestea, Rezoluția privind comunicarea cererii de chemare în judecată s-a făcut cu mențiunea că dosarul are ca obiect – CONFLICT DE COMPETENȚĂ. De asemenea, pentru primul termen de judecată s-a emis citație, unde se comunică pârâtului că este invitat să se prezinte într-un dosar având ca obiect – CONFLCIT DE COMPETENȚĂ.

Vătămarea produsă urmare a acestor neregului a fost aceea că, încunoștiințând pârâtul atât prin rezoluție, cât și prin citație, că obiectul pricinii este CONFLCIT DE COMPETENȚĂ,  acesta nu a mai  depus întâmpinare, astfel că nu invocat excepții și nu a propus probe în apărare, fiind decăzut din acest drept, conform art. 205 CPC.

Argumentele noastre au privit trimiterea la disp. art. 157 CPC : “ (1) Citația va cuprinde: (….)
g) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții potrivnice și obiectul cererii; 

(3) Cerințele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) și k) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. “

Conform art.  175, al. (2) CPC “ În cazul nulităților expres prevăzute de lege, vătămarea este prezumată, partea interesată putând face dovada contrară.”

Cazurile de nulitate prevăzute la art. 157, al. (1) lit. a), c), d), e) si k) CPC sunt nulități exprese, cu consecința că partea nu este nevoită să facă dovada vătămării, aceasta fiind prezumată.  
În schimb, conform art. 175, al. (1) CPC, “Actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinței legale s-a adus părții o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desființarea acestuia.”

În această situație vorbim de o nulitate condiționată, anume efectul nulității actului de procedură apare doar în situația dovedirii vătămării care nu poate fi înlăturată în alt mod decât prin anularea actului .

În speță de față, vătămarea produsă urmare a acestor neregului este aceea că, încunoștiințându-ne atât prin rezoluție, cât și prin citație că obiectul pricinii este CONFLCIT DE COMPETENȚĂ,  nu am depus întâmpinare, astfel că nu am putut invoca excepții și nu am putut propune probe în apărare. Problema de bază este tocmai capitolul probațiune, care nu mai poate fi realizat, fiind decăzuți odată cu expirarea termenelor la formularea de probe.

Conform articolului 174 CPC : “(3) Nulitatea este relativă în cazul în care cerință nerespectată este instituită printr-o normă care ocrotește un interes privat. “ care potrivit art. 178 pct. 2, rap. la pct. 3,  lit. a CPC “ trebuie invocată: a) pentru neregularitățile săvârșite până la începerea judecății, prin întâmpinare sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, la primul termen de judecată“

Ori, la primul termen de judecată am prezentat citația în care arătam că am fost invitați să ne prezentăm în soluționarea unui CONFLICT DE COMPETENȚĂ  și am arătat că nu am fost citați în calitate de pârâți în vreo procedură prealabilă cu comunicarea unei cereri de chemare în judecată.

Instanța a admis punctul nostru de vedere și l-a repus pe clientul nostru, la al cincilea termen de judecată, în drepturile conferite de lege sub sancțiunea art. 205 CPC.