24 iunie 2021

Curtea Constituţională  a respins toate criticile de neconstitutionalitate aduse prin modificările la Legea nr. 77/2016 privind darea în plată, cu singura excepţie, a  disp. art. 8 alin.(5) tezele a doua şi a treia din Legea nr.77/2016  privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Dispoziţiile art. 8 alin.(5) tezele a doua şi a treia din Legea nr.77/2016, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr.52/2020,  se refereau la prezumarea ca absolută a impreviziunii în ipoteza în care debitorul a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit pentru datoria iniţială şi pentru accesoriile acesteia. Aceste dispozitii au fost considerate ca neconstitutionale.

Prin urmare, dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial aplicarea acestor texte este suspendata pe o durata de 6 luni, urmand ca la expirarea acestui interval, daca Parlamentul  Romaniei nu va lua o masura de indreptare a acestei situatii, prin re-reglementarea ipotezei avute in vedere de Curte, textul legal sa fie abrogat.

Atentie insa : – toate celelate dispozitii introduse prin modificarile operate asupra legii 77/2016 prin legea 55/2020 au fost considerate constitutionale, intrucat  CCR a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.4 alin.(1) ind.1-ind.3, (3) şi (4), art.5 alin.(3) şi (3) ind.1, art.7 alin.(4) şi (5) ind.1 din Legea nr.77/2016, precum şi Legea nr.52/2020, în ansamblul său, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.