Monitorul oficial 194 din 28.02.2022 – de interes:

  • Decizia ÎCCJ nr. 81 din 06.12.2021 – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

            În interpretarea și aplicarea art. 719 alin. (4) pct. 1 din Codul de procedură civilă, efectele suspendării obligatorii a executării silite se produc până la data soluționării în primă instanță a contestației la executare, iar o cerere având acest obiect nu poate fi reiterată în calea de atac exercitată împotriva hotărârii instanței de executare.

Monitorul oficial 195 din 28.02.2022 – de interes:

  • Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin”, județul Bihor

Monitorul oficial 204 din 02.03.2022 – de interes:

  • OUG pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

La art.7 din Legea nr. 52/2003 alin. (13) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(13) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situații urgente sau a uneia care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării și anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat.”

Monitorul oficial 211 din 03.03.2022 – de interes:

  • HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”

Monitorul oficial 216 din 04.03.2022 – de interes:

  • LEGE pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe