• 09 iulie 2021

    M.Of.667 – Legea 188/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – de interes:

  • Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 25 iunie 2020.

    M.Of.667 – Legea 187/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori şi pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori – de interes:

  • Contractele de credit pot fi încheiate doar în punctele de lucru organizate în acest scop în spaţii comerciale, în condiţiile legii, sau, la cererea consumatorului şi cu acordul creditorului, la domiciliul acestuia sau prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanţă în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 12 iulie 2021

       M.Of.681 – Legea 193/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii – de interes:

  • Evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se exprimă în puncte şi se face prin aplicarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Naţională, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia.
  • Un punct are valoarea de un leu