• 31 mai 2021

 

   M.Of.561 – Ordonanta urgenta 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative– de interes:

  • Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în anul 2021, declaraţia anuală privind beneficiarul real al persoanei juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică până la data de 1 octombrie 2021.
  • Declaraţia anuală privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.
  • Declaraţia anuală privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

 

M.Of.560 – Ordonanta urgenta 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011de interes:

  • se pot înscrie la concursul naţional pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiţii:
  1. a) au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3);
  2. b) au cel puţin 5 ani vechime în învăţământ.
  • se pot înscrie la concursul naţional pentru ocuparea funcţiei de conducere din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiţii:
  1. a) au diplomă de licenţă;
  2. b) au titlul de doctor sau gradul didactic I.
  • candidaţii înscrişi la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă pentru a promova la proba de interviu. Punctajul obţinut la proba de interviu trebuie să fie minimum 7 (şapte).