• 07 iulie 2020

M.Of. 595 – Ordonanța de urgență nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – de interes  noua reglementarea privind persoanele care au desfășurat activități referitoare la “fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor; fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia; operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice; delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.”  beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.

 

  • 09 iulie 2020

M.Of. 590 – Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

– de interes, modificarile din sistemul invatamantului privitor la platformele de e-learning:

 1.Ministerul Educației și Cercetării asigură elevilor și profesorilor infrastructura necesară, constând în dispozitive și acces la internet, pentru accesarea Bibliotecii Școlare Virtuale, Platformei școlare de e-learning și a altor platforme educaționale agreate.

  1. Ministerul Educatiei asigura, la cerere, fiecărui cadru didactic și fiecărui elev un dispozitiv – laptop sau tabletă, conectat la internet, pentru a putea participa la activitățile de e-learning.

M.Of.588 – Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – de interes ”Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților.”

Sunt exceptate de la acestea obligatii regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat; persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. In cazul modificarii datelor de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data cand a intervenit.

M.Of. 588 – Legea nr. 106/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice – de interes, definirea, violenței domestice ca fiind  orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.”

M.Of.604 – Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, din 07.07.2020 – de interes, criteriile care trebuie îndeplinite pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, atât în privința activității de pregătire, cât și a celei competiționale.

M.Of.604 – Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, din 07.07.2020 – de interes, criteriile care trebuie îndeplinite de către sălile de fitness și aerobic pentru reluarea activităților de pregătire fizică în spații închise și diminuarea riscului de infecție cu COVID-19.

  • 11 iulie 2020

M.Of.600 – Legea nr. 114/2020 de aprobare a  OUG nr. 90 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, avand o serie de completari mai importante;

de interes :

  1. in scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii de insolventa debitorii, persoane juridice de drept privat si public aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.
  2. in cazul in care debitorii au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, acestea se soluționează fie potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării, fie debitorii pot opta, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 iulie 2020

M.Of.600Legea 113/2020 de aprobare a OUG nr.88/2018 care cuprinde o serie de modificari si completari a unor acte normative din domeniul insolventei – modificarile sunt de esenta si multiple, astfel ca vom aloca materiale separate analizei acestei reglementari

M.Of.600Legea nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

M.Of.600 – Legea nr. 116/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

 

  • 12 iulie 2020

M. Of. 605 – Legea nr. 117/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 – de interes,  acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

– de ex : Persoanele care au fost internate in spitale de psihiatrie, sau au avut stabilit domiciliu obligatoriu, au dreptul la o indemnizație lunară de 350 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate