• Luni, 11 iulie 2022

            Monitorul oficial 687 – LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie – de interes:

 Asigurat cu risc ridicat — persoana pentru care, pe baza încadrării în clasele de risc, cel puțin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referință

Asigurătorii RCA își asumă răspunderea pentru toate contractele RCA, inclusiv pentru cele alocate de către BAAR potrivit art. 19 alin. (3), precum și pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii de asigurări sau de asigurări auxiliare

  • Miercrui, 13 iulie 2022

            Monitorul oficial 698 – LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice – de interes:

             Se completează litera b) a alineatului (2) din art. 1 din Decretul-lege 118/1990, în sensul că de drepturile privind asimilarea ca vechime în muncă la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă în funcție de această vechime se vor prevala persoanele care au fost luate prizonier de către Armata Sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului, indiferent de locul reţinerii. Această din urmă sintagmă nefiind prevăzută în forma precedentă a textului.

De asemenea, drepturile stabilite potrivit art. 31 OG 105/1999 se acordă și se pătesc după cum urmează:

  1. a) începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare această lege, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b), d) și e) din OG nr. 105/1999
  2. b) începând cu data de 1 ianuarie 2023, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și g), precum și pentru copiii prevăzuți la art. 31 (1) din OG 105/1999
  • Vineri, 15 iulie 2022

Monitorul oficial 716 din 15 iulie 2022 – ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale –  de interes:

             La impunerea veniturilor persoanelor fizice realizate din investiții, în cazul dividentelor, impozitul va fi de 8%, înregistrând o creștere  de 3 procente față de cele 5% cât este în momentul de față.

În ceea ce privește impozitul pe veniturile microintreprinderilor, se vor efectua următoarele modificări:

Acest tip de impozit devine opțional (până acum era obligatoriu pentru unele categorii de contribuabili)

se reduce pragul veniturilor în anul precedent, de la cel mult 1.000.000 EUR la cel mult 500.000 EUR, dar se exceptează întreprinderile din sfera HORECA de la orice regulă de plafon maxim de venituri.

se reintroduce limitarea ponderii veniturilor din consultanță și management la cel mult 20% și condiția de a avea cel puțin un salariat și prin urmare toate vor fi impuse cu cota de 1% asupra veniturilor

La impozitul pe veniturile din chirii:

nu se mai acordă deducerea de 40%, ci se consideră impozabil întregul venit brut și se reintroduce obligația înregistrării la organul fiscal a contractelor de închiriere și a modificărilor acestora, care până acum nu mai era obligatorie la cei care, având un număr de peste 5 contracte de închiriere, erau impuși în sistem real

Privitor la impozitarea profiturilor din transferul proprietăților imobiliare:

se elimina suma neimpozabila de 450.000 lei, iar în schimb cota de impunere nu mai este de 3% pentru orice imobile, ci va fi de 1% pentru imobilele deținute pe o perioada mai mare de 3 ani și 3% pentru cele deținute mai puțin de 3 ani

Privitor la titlul din Codul Fiscal privind contribuțiile sociale obligatorii:

facilitatea pentru cei ce activează în domeniul construcțiilor, respectiv domeniul agriculturii și industriei alimentare, de reducere a CAS aplicabilă până în anul 2028, a cotei de contribuție de asigurări sociale (CAS) la 3.75% fata de 25% cât e regula generală, nu se mai aplica decât celor cu contract individual de munca

Privitor la TVA:

o modificare importanta vizează cotele de TVA pentru cazarea de tip hotelier și asimilată și pentru serviciile de tip restaurant și catering, pentru care TVA crește de la 5% la 9%.

o altă modificar se referă la posibilitatea persoanelor fizice de a achiziționă o locuință la cota de TVA redusa de 5% dacă are până la 120 mp suprafață utilă. Condiția de valoare maximă inclusiv terenul aferent era de 450.000 lei, dar ordonanța o majorează la 600.000 lei.

se elimină reglementarea pentru locuințe îintre 450.000 și 700.000 lei ce limita o asemenea achiziție la una singura pentru o persoana, după 1 ianuarie 2022. De la 1 ianuarie 2023 o persoana va putea o singură dată să facă o asemenea achiziție de locuință la cota redusa de TVA pentru orice locuință în valoare de până la 600.000 lei, peste acea valoare nemaifiind aplicabila cota redusa de TVA.

În afara de modificărilor Codului Fiscal, această Ordonanță modifica și OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, coborând de la 50.000 EUR la 10.000 EUR plafonul pentru cifra de afaceri de la care persoanele juridice a căror activitate intra sub incidenta OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață trebuie să se doteze cu POS-uri care să permită clienților plata cu cardul.