• 15 iulie 2020

M.Of.623 – Circulara nr. 15/2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA de interes, incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2020 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,13% pe an, iar rata  dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,03% pe an.

  • 17 iulie 2020

M.Of.627 – Hotărârea nr. 553/2020 – de interes, in contextul situatiei epidemiologice cauzate de pandemia Covid-19,  starea de alerta se prelungeste cu 30 zile incepand cu data de 17 iulie 2020.

M.Of.631 – Hotărârea nr. 558/2020 – de interes, se aproba de catre Guvern programul national INNOTECH STUDENT, avand ca obiectiv efectuarea de investiții în domeniul educației, imbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

M.Of.632 – Ordonanța de urgență nr. 115/2020 – de interes, prezenta ordonanta reglementeaza masurile pentru sprijinirea categoriilor de persoane defavorizate, care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora

 

  • 18 iulie 2020

M.Of.621 – Legea nr. 127/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – de interes, se introduce un nou alineat care prevede ca serviciile menționate la alin. (1) sunt furnizate, cu titlu gratuit, instituțiilor și autorităților publice din România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 500/2002 

 

  • 19 iulie 2020

M.Of. 626 – Legea nr. 135/2020 – de interes, s-a stabilit data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, duminica 27 septembrie 2020, precum masurile privind buna organizare si desfasurare a acestora.

 

  • 21 iulie 2020

 M.Of.634 – Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic  prevederile sunt de esenta si multiple, astfel ca vom aloca un material separat analizei acestei reglementari