18 mai 2020

M.Of. 410 – Hotararea 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – de interes instituirea starii de alerta si a masurilor specifice

M.Of. 410 – MASURI pentru cresterea capacitatii de raspuns – de interes elemente pentru  orgnizare locala a adminstratiei publice

M.Of. 410 – MASURI pentru asigurarea rezilientei comunitatilor – de interes noile reguli acces in spatii publice,  de izolare, de carantinare, si de intrare in tara

M.Of. 410 – MASURI pentru diminuarea impactului tipului de risc – de interes motivul deplasarii infara localitatilor si situatia zborurilor si transporturilor intenationale

  • 19 mai 2020
  1. Of. 412- Ordonanta urgenta 72/2020 pentru suspendarea aplicarii prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si instituirea unor masuri tranzitorii – de interes metodolgia de evaluare a imobilelor si acordarea a despagubirilor in procedura de restituire
  2. Of. 412 – Ordinul 1490/2020 pentru completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea masurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub forma de garantie neplafonata de portofoliu din cadrul Programului operational ”Initiativa pentru IMM”

M.of. 415 – Ordinul 540/2020 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta  – de interes impreuna cu Metodologia aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2020

M.of.416 – Legea 59/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 – de interes prelungirea termenelor de acordare a zilelor libere pentru parinti  pana la sfaristul anului scolar si a celor privind indemnizatiil de somaj cu inca 3 luni

M.of.416 – Legea 60/2020 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie social – de interes definirea  sintagmei – “au realizat incasari  “ din oug

M.of. 416 – Legea 61/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant – acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor pana la finalizarea cursurilor scolare aferente semestrului al II-lea.

M.of. 416 – Ordonanta urgenta 74/2020 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 – de interes posiblitatea producatorilor de a incheia contracte bilaterale in afara pietei centralizate, la preturi negociate pentru energia electrica provenita de la noi capacitati energetice de productie, puse in functiune dupa data de 1 iunie 2020

M.of. 417- Ordinul 4266/2020 pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei  – de interes reguli noi in sistemul educational

M.of. 417- Ordinul 4267/2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii – de interes regulile privind functionarea sistemului de invatamant, a Ministerul Educatiei si Cercetarii a  institutiilor subordonnate

  • 20 mai 2020

M.of. 419 – Ordinul 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2 – de interes actualizarea declaratiilor tipizate in vederea obtinerii CSU si la lunile aprilie si mai 2020

M.of. 420 – Ordinul 583/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile necesar a fi respectate in vederea reluarii antrenamentelor sportive in cantonamente, precum si a Regulamentului privind conditiile necesar a fi respectate in vederea reluarii antrenamentelor in cazul sporturilor individuale care se practica in aer liber

M.of. 422 – Ordinul 847/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei – de interes procedura carantinei institutionalizate, in spatii special destinate puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale.

  • 21 mai 2020

M.Of.  423 –  Ordinul 843/2020 privind desemnarea din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti a coordonatorilor pentru gestionarea situatiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale Romaniei – de interes nominalizarea  coordonatorilor pentru gestionarea situatiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale Romaniei

M.Of.  424 – Legea 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta– de interes situatia chiriasilor si a procedurilor de decontare de catre stat a chiriilor

M.Of.  427- Ordinul 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligatii fiscale accesorii – de interes nu se emit decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere pe perioada starii de urgenta si inca 30 de zile de la acest moment, urmand a fi emise dupa 45 de zile de la incetarea starii de urgenta

M.Of.  428 – Legea 64/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

M.Of.  428- Legea 65/2020 pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

  • 22 mai 2020
  1. Of. nr. 0435 – Ordin nr. 79/22 Mai 2020 privind masuri si reguli in domeniul transporturilor, pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19 – se intituie pe durata starii de urgenta obligativitatea operatorilor economici care administreaza infrastructura de trasport de a lua masurile necesare pentru asigurarea distantei de protectie intre persoane, de cel putin 1,5 m, de informare a pasagerilor, prin afise sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la masurile de protectie sanitara si de a efectua dezinfectia periodica a zonelor cu risc de aglomerare din gari, autogari, porturi, locuri de imbarcare/debarcare, terminale aeroporturi si statii de metrou, precum si a mijloacelor de transport in comun
  2. Of. nr. 0435 – Ordin comun nr. 543/15 Mai 2020 si nr. 872/22 Mai 2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017 – introduce dispozitii specifice privind certificatele de concediu medical acordate incepand cu data de 15 mai 2020 in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
  3. Of. nr. 0435 – Ordin nr. 874/22 Mai 2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta – se intituie pe durata starii de alerta obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale si la locul de munca si obligativitatea institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si a profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat sa se asigure la intrarea in sediu efectuarea triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor