• 20 iulie 2020

M.Of. 635 – Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, din 08.07.2020 a MFP –  de interes, sunt stabilite demersurile ce trebuie parcurse de debitorii care isi exprima intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii in temeiu OUG nr.69/2020

 • 22 iulie 2020

M.Of. 646 – Ordinul nr.4.659.201/2020 al Departamentului pentru situatii de urgenta – de interes, data fiind situatia epidemiologica din judetul Giurgiu, prin prezentul ordin se dispune instituirea carantinei zonale în localitatea Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu

M.Of. 648 – Ordinul nr.4.659.202/2020 al departamentului pentru situatii de urgenta – de interes, data fiind situatia epidemiologica din judetul prahova, prin prezentul ordin se dispune instituirea carantinei zonale în localitatea Gornet, comuna Gornet, județul Prahova

M.Of. 642 –  Ordinul nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 – de interes:

 1. Se impune carantinarea persoanelor care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puțin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum si persoanele care sosesc din țări și/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări și/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii
 • Aceste persoane vor fi carantinate la domiciliul lor, la o locatie declarata de acestea sau in spatii despemnate special de autoritatile competente
 • Carantinarea in spatii desemnate de autoritatile competente se dispune in cazuul: nerespactarii masurii de carantina, refuzul acestei masuri sau in situatia in care persoana declara ca nu isi poate asigura conditii de separare fizica la domiciliu

2. se stabilesc criteriile pentru instituirea carantinei zonale. Cu titlu de exemplu, in vederea instituirii masurii sunt avute in vedere urmatoarele:

 • trend crescător pentru ultimele 14 zile;
 • rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1.000 de locuitori);
 • ponderea majoritară a cazurilor în cadrul comunității față de focarele înregistrate în comunități închise (centre rezidențiale, unități sanitare);
 • ponderea populației în vârstă de 65 de ani și peste, atât în localitate, cât și în zonele rurale ale județului;
 • personal insuficient pentru desfășurarea anchetelor epidemiologice în cadrul DSP, în raport cu numărul de cazuri confirmate;
 • personal sanitar in/suficient în spitalele care asigură asistența medicală pacienților suspecți/confirmați cu COVID-19 (focare în rândul personalului medico-sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecție;
 • gradul de ocupare a paturilor, atât pe secțiile COVID, cât și pe secțiile ATI >90%, cu pacienți din zona respectivă;
 • populația din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile în urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.
 1. se stabilesc reguli privind izolarea persoanelor diagnosticate cu Sars-cov-2, dupa cum urmeaza:
 • în unitățile sanitare desemnate de Ministerul Sănătății care asigură asistența medicală a pacienților cu COVID-19 sau în zone-tampon ale altor spitale din rețeaua sanitară publică sau privată, până la confirmarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 prin test RT-PCR;
 • locație alternativă atașată unei unității sanitare;
 • la domiciliu sau la o locație declarată, pentru pacienții asimptomatici, după evaluarea clinică și paraclinică pentru o perioadă de 14 zile de la data diagnosticului.

!!!.Deciziile de confirmare sau infirmare privind măsurile de izolare, prelungire a izolării sau carantinare reprezintă acte administrative cu caracter individual ce pot fi contestate de persoanele care se consideră vătămate la instanța competentă în condițiile Legii nr. 136/2020.

 

 • 23 iulie 2020

M.Of. 653 – Hotărârea nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

M.Of.649 – Decizia nr. 239/2020 a Curtii Constitutionale – de interes, Curtea admite obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României, de 47 de senatori aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate a Maghiarilor din România și de Președintele României și constată că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 sunt neconstituționale, în ansamblul lor.

 • 25 iulie 2020

M.Of.648 – Legea nr. 145/2020 – de interes, sunt aduse o serie de modificari legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cu titlu de exemplu:

 1. Persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap beneficiază de gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă, în baza alocărilor din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.”
 2. Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic
 3. Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.”

 

M.of. 647 – Legea nr.141/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene – de interes :

 1. se modifica art.3 din OUG nr.33/2020, avand urmatorul cuprins:

-Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie și/sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate

 1. se modifica art. 6 din OUG 37/2020,astfel,pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiți la art. 1 lit. b), cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie și/sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate

 1. se introduce un nou articol in Legea-cadru 153/2017, avand urmatorul cuprins:

începând cu data de 1 iulie 2020 și până la data declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a încetării pandemiei COVID-19, pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 35% din suma salariilor de bază, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz