• Miercuri, 24 august 2022

Monitorul oficial 831 – Decizia CCR 364 din 8 iunie 2022 – referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011 – de interes:

 

            Dispozițiile legale vizate sunt:

„(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan: […]

  1. b) retragerea titlului de doctor;

            Curtea a admis excepția și a stabilit că dispozițiile criticate sunt constituționale doar în măsura în care se referă la retragerea titlului de doctor care nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte.

Monitorul oficial 834 – HOTĂRÂRE a Guvernului privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători din sectoarele suin și avicol – de interes:

 

            Scopul măsurii îl reprezintă acordarea de ajutoare financiare producătorilor agricoli, crescătorilor de animale din sectoarele suin și avicol, în vederea realizării obiectivelor de asigurare a securității alimentare sau de corectare a dezechilibrelor pieței.

Autoritatea respnsabilă cu implementarea este APIA.

Ajutoarele se acordă pentru susținerea cheltuielilor angajate în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022 necesare următoarelor activități:

  1. a) de creștere și/sau reproducție a suinelor;

 

  1. b) de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor.

Schema de ajutor se aplică pentru toți  producătorii agricoli și crescătorii de animale care dețin exploatații comerciale de suine sau exploatații comerciale de păsări, autorizate sanitar-veterinar până la data de 24 februarie 2022.

Plățile se efectuează până la 30 septembrie 2022.

Condiții pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească

  1. a) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
  2. b) să dețină exploatație cu cod ANSVSA, autorizată sanitarveterinar;
  3. c) să desfășoare activitate de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducție a suinelor sau după caz de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în perioada 24 februarie 2022 — 31 iulie 2022, cu condiția menținerii activității până la data de 31 decembrie 2022;
  4. d) ajutorul de adaptare excepțional destinat sectorului suin se acordă pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine, respectiv suine la îngrășat și/sau animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate), cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice.

În anexele la hotărârea Guvernului sunt prevăzute și cererile tip pentru solicitarea ajutoarelor.