1. of. nr. 1108 din 22 noiembrie 2021 – de interes:
  • Decizia ÎCCJ nr. 18 din 27 septembrie 2021 – completul pentur soluționarea recursului în interesul legii

“Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și stabilește că: În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal, în materia tratamentului penal al concursului de infracțiuni, aplicarea pedepsei accesorii presupune stabilirea acesteia mai întâi pe lângă pedeapsa principală inițială și, apoi, pe lângă pedeapsa principală rezultantă.”

  1. of. nr. 1114 din 23 noiembrie 2021 – de interes:
  • Decizia ÎCCJ nr. 21 din 27 septembrie 2021 – completul pentru soluționarea recuruslui în interesul legii

“Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție. În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 107, art. 113 alin. (1) pct. 9 și art. 116 din Codul de procedură civilă stabilește că sintagma „loc al producerii prejudiciului” în acțiunile în pretenții formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, având ca obiect obligarea utilizatorilor de a achita remunerațiile cuvenite pentru comunicarea publică/radiodifuzarea neautorizată a fonogramelor de comerț sau publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, corespunde locului săvârșirii faptei ilicite, iar nu celui al efectuării plății prejudiciului.”

Mo. of. nr. 1127 din 25 noiembrie 2021 – de interes:

  • LEGE privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului – modificarea legii educației naționale nr. 1/2011

„Art. 18 ind. 1. — (1) Planurile-cadru ale învățământului liceal și profesional includ «Istoria Evreilor. Holocaustul» ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun.

(2) Programa școlară, manualele, materialele didactice și metodologiile specifice pentru disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul» se elaborează de către Ministerul Educației, în colaborare cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel»…”