Luni, 28 martie 2022 – de interes:

  • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Marti, 29 martie 2022 – de interes:

  • Lege privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” — S.A.

Joi, 31 martie 2022 – de interes:

  • Lege pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonier
  • Lege pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

Vineri, 1 aprilie 2022 – de interes:

  • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
  • HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022—2025 și a planului de acțiune aferent acesteia