M. of. nr. 94 din 31.01.2022 – de interes:

  • ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007
  • ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” — S.A.
  • ORDONANȚĂ privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere
  • ORDONANȚĂ privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave

M. of. nr. 95 din 31.01.2022 – de interes:

  • Decizia ICCJ nr. 28 din 06.12.2021 – complet RIL:

 “[…] revine judecătoriilor competența materială procesuală de soluționare în primă instanță a cererilor în anulare/contestațiilor formulate împotriva dispozițiilor emise de primari în soluționarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă.

 M. of. nr. 96 din 31.01.2022 – de interes:

  • Decizia ÎCCJ nr. 79 din 18.11.2021 – complet HP:

Aplicarea beneficiului dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 (privind protecția martorilor)față de inculpatul care are calitatea de denunțător într-o cauză penală este condiționată de continuarea urmăririi penale in personam în cauza în care acesta are calitatea de martor denunțător, condiție necesară, dar nu suficientă, instanța urmând a evalua întrunirea cumulativă a condițiilor de aplicare a textului. Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.”

 M. of. nr. 98 din 31.01.2022 – de interes:

  • ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere

M. of. nr. 117 din 04.02.2022 – de interes:

  • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România