Potrivit Codului Civil, familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Litera legii e una, dar în realitate nu toate mariajele au un parcurs fericit. Atunci când nu mai există dorința de continua căsătoria, divorțul se poate solicita pentru câteva motive expres prevăzute de legea civilă.
Motive divort Oradea

Potrivit articolului 373 din Noul Cod Civil, atunci când soții nu se mai înțeleg, căsătoria poate fi desfăcută prin divorț, 4 fiind situațiile pe care aceștia le pot invoca în mod legal:

a.  Prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți, acceptată de celalalt soț; astfel, fie soții înaintează instanței o cerere semnată de ambii soți, atunci când convin asupra divorțului, fie unul din soți intentează cererea de divorț singur, iar celălalt soț își dă acordul în instanță, arătând că și el dorește să divorțeze.

b.  Atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate, și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; motivele temeinice înseamnă neînțelegerile, dezacordurile, certurile, diferendele, iar în unele cazuri chestiuni mai grave (precum violența fizică, verbală, alcoolismul, etc.), care cumulate fac ca mariajul să nu mai poată persista în condiții normale, astfel cum soții și-au dorit la începutul căsătoriei.

c. L a cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin doi ani; prin separarea în fapt urmează a se înțelege că unul dintre soți a părăsit domiciliul conjugal pe care îl împărțea cu celalalt soț – astfel, puteți solicita divorțul pentru acest motiv și dacă soțul dumneavostră s-a mutat în mod efectiv pentru o perioadă mai lungă de 2 ani de la locuința dumneavoastră, chiar dacă în acte (buletin, pașaport, etc.) domiciliul soțului care v-a părăsit figurează la locuința dumneavoastră.

d. La cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sanătate face imposibilă continuarea căsătoriei; unul dintre scopurile căsătoriei este acela de a întemeia o familie, care este celula de bază a societății; familia presupune că din căsătorie vor rezulta urmași ai soților. Astfel, în acest caz, acela dintre soți care suferă de o boală care nu mai permite consumarea căsătoriei pentru scopurile pentru care aceasta a fost consacrată, poate cere instanței divorțul invocând faptul că boala, afecțiunea sau condiția sa medicală nu îi permite să aibă un mariaj în condiții de normalitate.

 

Acestea sunt situațiile legale care pot duce la desfacerea căsătoriei – în concret fiecare cuplu va încadra situația lui în cadrul legal – dacă aveți nevoie de ajutor, contactați-ne!