Avocat Oradea Cristian Rusu. Tel/Fax: 0359413314 Mobil: 0722716225

contestatie proces verbal contraventie

Ce se întâmplă cu polițele de asigurare City Insurance?

Autoritatea de Supraveghere Finaciară (ASF) a decis in curand să deschidă procedura falimentului pentru liderul pieței RCA, City Insurance, pentru că nu a îndeplinit cerința minimă de capital, 150 de milioane de euro, retragad autorizația de funcționare a societății și implicit dreptul de a mai vinde polițe. a) În cazul în [...]

Ce contestăm într-un proces-verbal de contravenție?

În primul și primul rând, orice proces-verbal conține anumite elemente esențiale de fond și de formă, prevăzute și reglementate de O.G. 2/2001. În acest sens, în practică sunt frecvente cazurile în care în procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor lipsesc anumite elemente care atrag nulitatea actului sancționator. De [...]

Go to Top