Termeni și condiții de confidențialitate

Cabinet individual de avocat Cristian Rusu, cu sediul în Oradea, str. Parcul Traian, nr. 1, ap. 6, jud. Bihor.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal al Cabinetului individual de avocat Cristian Rusu : Avocat Rusu Cristian;

Adresa email: protejatienergiaverde@gmail.com;

Cabinetul individual de avocat Cristian Rusu are calitatea de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și Legii nr. 190/2018

Cabinet de avocat Cristian Rusu va fi numit în continuare “Operatorul”.

Protecția datelor cu caracter personal

Prezenta secțiune vă informează cu privire la condițiile în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați site-ul   avocat-rusu.ro

De asemenea prezenta secţiune vă informează cu privire la mijloacele de  exercitare a drepturilor ce vă revin conform Regulamentului UE nr. 2016/670 respectiv : dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de opoziție la prelucrare, dreptul de portabilitate a datelor și de restricționare a prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania).

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le puneţi la dispoziţie dumneavoastră, prin exprimarea consimţământului și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr. 2016/679 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor Operatorului.

Nu vom prelua date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră din alte surse, ci doar prevăzute în această secțiune. De asemenea, nu vom transfera unor terți datele dumneavoastră cu caracter personal, decât strict în situațiile prevăzute de prezenta politică privind protecția datelor.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Operatorul colecteaza, proceseaza si stocheaza date cu caracter personal in scopul utilizarii lor in campania „Protejati energia verde”.

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea unei persoane. Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, mobil, e-mail) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP).

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea prin intermediul site-ului avocat-rusu.ro sectiunea „Petitii” – subsectiunea “Petitie protejati energia verde „.

Datele cu caracter personal colectate prin completarea liber consimţită a formularului de petitie de pe site-ul menţionat anterior sunt: nume, prenume, numar de telefon, e-mail.

Cum colectam datele?

Colectam datele cu caracter personal in mod direct de la Dvs. prin oferirea lor liber consimţită de către Dvs. odata cu completarea formularului online privind semnarea petitiei „Protejam energia verde”.

Cum folosim datele?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai justificat, în baza consimţământului Dvs., precum şi dacă este aplicabil in baza unui temei legal.

Cui transferăm datele Dvs. cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi niciodata vândute sau cesionate în favoarea vreunui terț.

Cum vă protejăm datele Dvs. cu caracter personal?

Securitatea datelor cu caracter personal este primordiala pentru noi si de aceea, implementam masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura integritatea și confidențialitatea. In mod periodic, o dată la 6 luni, revizuim aceste masuri pentru a ne asigura ca datele Dvs. sunt protejate în mod efectiv impotriva diverselor riscuri de dezvăluire și utilizare a acestora în mod neautorizat.

În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest aspect.

Setările dumneavoastră de confidențialitate și prezenta politică pot fi afectate de modificările aduse de terți, cum ar fi rețelele sociale, caz în care nu suntem responsabili pentru aceste modificări.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele pe care le prelucrăm?

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră

Aveți dreptul să obțineți o confirmare a faptului că prelucrăm date despre dumneavoastră și să obțineți informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, condițiile de prelucrare și o copie a acestor date.

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal care nu sunt exacte sau complete și pe care noi le avem despre dumneavoastră.

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în unul din rumătoarele cazuri: în cazul care datele nu mai sunt necesare pentru scopul lor inițial pentru care le-ați furnizat.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în următoarele cazuri: dacă considerați că datele personale prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal, dacă prelucrarea este ilegală, însă nu doriți să ștergem datele dumneavoastră ori în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile din această politică, dar solicitați datele în vederea intentării unei acțiuni legale sau până la verificarea faptului dacă putem continua prelucrarea în interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor

Acesta este dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, comun și care poate fi citit prin mijloace automate, respectiv dreptul de a transfera aceste date unui alt operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract și se realizează prin utilizarea mijloacelor automate.

Cât timp păstrăm (stocăm) datele dumneavoastră cu caracter personal?

In mod constant revizuim datele pe care le detinem. Pastram datele dumneavoastra atat timp cat ne este necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau atat timp cat avem un interes legitim pentru pastrarea lor.

Păstrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem o bază legală de prelucrare a datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune, respectiv până când dumneavoastră va exercitați dreptul de rectificare, dreptul de opoziție și/sau dreptul de ștergere, în condițiile legii.

Unde vă puteți adresa pentru exercitarea drepturilor legale menționate la începutul acestei politici și celorlalte drepturi conferite de lege?

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa protejatienergiaverde@gmail.com

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu adresa de contact: Bucuresti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, cod postal 010336, Romania, www.dataprotection.ro.