Continuăm seria articolelor despre divorț cu următoarea întrebare care se ivește în practică. Atunci când o persoană se decide să divorțeze care sunt posibilitățile de a demara procedurile de divorț? Astfel, dacă doriți să divortați aveți trei variante legale la îndemână, pe care vi le vom prezenta în rândurile ce urmează.
Motive divort Oradea

Prima variantă este divorțul pe cale administrativă, in fața ofițerului de stare civilă. Ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați. Înregistrarea cererilor de divorț pe cale administrativă se face separat în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț, iar evidența certificatelor de divorț eliberate se ține, de asemenea, într-un registru.

A doua variantă pe care o aveți la dispoziție este divorțul prin intermediul unui notar. Soții se vor prezenta personal în fața notarului public pentru depunerea cererii de divorț pentru a depune cererea de divorț, precum și ulterior, în cadrul procedurii, pentru staruința în cererea de divort și exprimarea consimțământului liber și neviciat de desfacere a căsătoriei. Cererea de divorț se face în scris și se semneaza personal de catre soți in fata notarului la care se depune cererea. Cererea de divort va cuprinde declaratia sotilor că nu au copii minori născuți din căsătorie sau adoptați, precum și învoiala acestora asupra numelui de familie pe care îl va purta fiecare dintre ei după divorț.

Cererea de divort va fi insotita de fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, precum si ale actelor de identitate ale acestora. Odata certificatul de casatorie. Dupa ce efectueaza operatiunile de inregistrare a cererii, notarul public acorda sotilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort si ii informeaza despre aceasta la momentul inregistrarii cererii. La expirarea acestui termen, notarul public va verifica daca sotii staruie in cererea de divort si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, pronuntand admiterea sau respingerea cererii de divort.

A treia variantă, pe care o recomandăm întotdeauna, este cea a divorțului pe cale judiciară, asistat de un avocat. Arătăm că acesta este preferabil celoralalte două opțiuni întrucât toate chestiunile legate de divorț vor fi tranșate de către un judecător. Astfel, judecătorul va hotărî și asupra cererile accesorii divortului ( de exemplu în cazul cuplurilor care au copii trebuie chestiunile privind exercitarea autorității părintești, programul de vizitare al copilului, condițiile de ieșire din țară a copilului, etc.)

Din punct de vedere al duratei acestor proceduri, termenul de așteptare pentru finalizarea divorțului este aproximativ același, fie că optați pentru divorțul in fața instanței, fie că optați pentru divorțul pe cale notarială sau administrativă. Acesta pentru că toate aceste variante presupun proceduri prealabile catre trebuiesc urmate de parti . De asemenea, din punct de vedere al costurilor financiare pe care le veți avea de suportat acestea diferentele nu sunt semnificative .

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau probleme ivite la desfacerea căsătoriei nu ezitați să ne contactați!