Nu sunt deloc rare acele situații în care după ce un autovehicul este vândut, fostul proprietar (vânzătorul) primește în continuare amenzi de circulație din cauză că noul proprietar (cumpărătorul) nu și-a transcris dreptul de proprietate asupra mașinii cumpărate la poliție (serviciul de permise și înmatriculări).

În aceste situații, este important, în primul rând, să contestați procesele verbale ale amenzilor primite pentru contravențiile săvârșite de cel căruia ia-ți vândut mașina (amenzi de viteză, de rovinietă, pentru lipsa licenței de transport la autovehiculele care necesită licență), fiind recomandat ca în prealabil să achitați și jumătate din cuantumul amenzii pentru a evita plata întregii amenzi în cazul respingerii plângerii contravenționale.

În al doilea rând, pentru a evita ca în viitor să fie întocmite procese vebral de contravenție pentru amenzi luate de noul (noii) proprietar/proprietari al/ai autovehiculului vândut, trebuie să introduceți la judecătorie o cerere chemare în judecată împotriva cumpărătorului, prin care să solicitați obligarea acestuia la transcrierea dreptului de proprietate pe numele său și totodată, în caz de refuz din partea acestuia din urmă, autorizarea dvs. de a face aceste demersuri în numele și pe cheltuiala cumpărătorului.

În momentul de față nu exsită vreo cale administrativă prin intermediul căreia vânzătorul să poată să ceară transcrierea dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului.  Procedura administrativă a radierii autovehiculului din evidențele DRPCIV nu este incidentă în situația mai sus descrisă, întrucât radierea este definitivă și se poate solicita doar pentru anumite motive expres prevăzute de lege, printre care nu se află și cazul înstrăinării autovehiculului.

Pentru consultanță juridică de specialitate în legătură cu problemele mai sus descrise vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0722 716 225.