M. of. nr. 11/miercuri 5 ianuarie 2022 – de interes: 

  • Decizia nr. 80 din 22 noiembrie 2021 a ÎCCJ – completul pentru soluționarea unor chestiuni de drept:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova — Secția contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 19 ianuarie 2021, în Dosarul nr. 640/104/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că: În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea consiliului local în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică nu se realizează exclusiv printr-un consilier local, astfel că poate fi împuternicită și o altă persoană fizică să îl reprezinte.

 M. of. nr. 20/joi 6 ianuarie 2022 – de interes: 

  • LEGE pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal:

„(4) Faptele prevăzute la alin. (1)—(3), comise asupra unui polițist sau jandarm, precum și asupra personalului silvic învestit cu exercițiul autorității publice, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate.”

  • LEGE pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011:           

„b) principiul dreptului la asistență și la servicii complementare gratuite în învățământul superior de stat — exprimat prin: consilierea și informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la principalele cărți de specialitate și publicații științifice, inclusiv prin accesul la bibliotecile universitare și bibliotecile centrale universitare; acces la datele referitoare la situația școlară personală;”

  • LEGE pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 – după litera z) se introduce o nouă literă, litera z1), cu următorul cuprins:

„z1) elaborează și publică pe pagina web a instituției Calendarul național de activități și evenimente extrașcolare de promovare a științei.”

 

M. of. 23/vineri 7 ianuarie 2022 – de interes: 

  • LEGE pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004

 

„Art. 3. — (3) Gospodăria țărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperativele agricole. Definirea, modul de autorizare și organizare a gospodăriei țărănești, modelul de atestat și modelul de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt prevăzute în anexele nr. 1—3, care fac parte integrantă din prezenta lege.”

M. of. 25/vineri 7 ianuarie 2022 – de interes: 

  • LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
  • LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „ELECTRIC UP”