Avocat Oradea Cristian Rusu. Tel/Fax: 0359413314 Mobil: 0722716225

Noutăți legislative săptămâna 15-19 noiembrie 2021

of. 1097 din 17 noiembrie 2021 – de interes: LEGE pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 La articolul 68 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins: „f) competențe antreprenoriale, financiare și juridice;” La articolul 344 alineatul (1) litera c), punctul (iv) va avea următorul cuprins: „(iv) programe de educație antreprenorială, financiară și [...]

Noutati legislative Săptămâna 8-12 noiembrie 2021

M. of. 1076 din 10.11.2021 – de interes: LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative: această lege introduce art. 2 indice 1 in cuprinsul OUG 41/2016 stabilind prin alin. (1) că „se [...]

NOUTATI LEGISLATIVE – PERIOADA 04 – 10 octombrie 2021

05 octombrie 2021   M.Of.950 - Ordonanță de urgență 115/2021 pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic – de interes: Activitatea de vaccinare pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare de vaccin împotriva COVID-19 se realizează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă [...]

NOUTATI LEGISLATIVE – PERIOADA 13-17 septembrie 2021

16 septembrie 2021   M.Of.890 -Ordonanță de urgență 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – de interes: În situaţia în care persoanele apte de muncă [...]

NOUTATI LEGISLATIVE – 31 august 2021

M.Of.834 - OUG 19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii – de interes: Până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate [...]

NOUTATI LEGISLATIVE – PERIOADA 05-11 iulie 2021

09 iulie 2021     M.Of.667 - Legea 188/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene – de interes: Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi [...]

LIBER LA DAREA IN PLATA

24 iunie 2021 Curtea Constituţională  a respins toate criticile de neconstitutionalitate aduse prin modificările la Legea nr. 77/2016 privind darea în plată, cu singura excepţie, a  disp. art. 8 alin.(5) tezele a doua şi a treia din Legea nr.77/2016  privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. [...]

NOUTATI LEGISLATIVE – PERIOADA 30 iunie-2 iulie

30 iunie 2021        M.Of.646 - Ordonanta urgenta 72/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri [...]

NOUTATI LEGISLATIVE – PERIOADA 23-25 iunie 2021

· 23 iunie 2021 M.Of.619 – Decizia 33/2021 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. 1 prin raportare la dispoziţiile art. 54 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – de interes: v Înalta Curte de Casație și [...]

NOUTATI LEGISLATIVE – PERIOADA 09-14 iunie

  09 iunie 2021   M.Of.583 - Ordonanta urgenta 45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020 – de interes: Se acordă titluri de călătorie gratuite la transportul cu metroul, precum şi pe linia de cale ferată Bucureşti-Otopeni, după cum urmează: a)pentru deţinătorii de bilete la meciurile [...]

Go to Top