1. of. 983 de luni 10 octombrie 2022 – Lege pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – de interes:

În reglementarea actuală medicul de familie poate deschide cel mult 2 puncte secundare de lucru dacă asigură un program de lucru fracționat de minim 10 ore/săptămână.

Astfel nu mai există condițiile legale din vechea reglementare care prevedeau ca punctele de lucru secundare să fie într-o altă localitate decât cea unde se află cabinetul principal și ca în cea de-a doua localitate să nu funcționeze un alt cabinet medical de medicină de familie.

De asemenea, înainte de această modificare, în cazul în care existau mai multe solicitări, avea prioritate cabinetul medical cu cel mai mic număr de pacienți pe listă.

În actuala reglementare punctele de lucru pot fi deschise în mediul rural în aceeași unitate administrativ-teritorială sau în alte unități unde există deficit de medici stabilit de către o comisie organizată la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, alcătuită din:

— un reprezentant al casei de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București;

— un reprezentant al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București;

— un reprezentant al colegiului județean al medicilor sau al municipiului București.

Serviciile medicale prestate de către medicii de familie în punctele secundare de lucru sunt decontate în integralitate indiferent dacă au fost prestate de medicul de familie titular sau de către medicii angajați ai cabinetului.

            De asemenea, primăriile pot acorda facilități și stimulente pentru înființarea și funcționarea punctelor secundare de lucru ale medicilor de familie. În acest sens primăriile pot încheia cu reprezentantul punctului secundar de lucru contracte civile în care să se consemneze drepturile și obligațiile părților.

De aceste facilități oferite de către primării pot beneficia și punctele de lucru deja înființate.