În Monitorul oficial nr. 59 din data de 19 ianuarie 2022 a fost publicată decizia CCR nr. 789 din 23 noiembrie 2021, prin care sintagma “nu este cercetat disciplinar”, cu referire la condițiile participării polițiștilor la concursurle pentur posturile de conducere, din cuprinsul dispozițiilor art. 27 ind. 46 alin. (1) lit. b) din L. 360/2002 privind statutul polițistului, a fost declarată ca fiind neconstituțională.

CCR a reținut că prin sesizarea fomulată este criticată o regulă/condiție esențială, și anume ca polițistul să nu fie cercetat disciplinar, de care depinde accesul la concursul pentru ocuparea postului de conducere, ce ține de exercitarea raportului de serviciu al polițistului.

Astfel, curtea reține că măsura interzicerii accesului polițistului la concursurile pentru funcții de conducere în situația când este cercetat disciplinar, este capabilă să ducă la îndeplinirea scopului urmărit de legiuitor, însă nu este și necesară și nici indispensabilă sau proporțională, iar mai mult legiuitorul are la îndemână cea de-a doua măsură impusa de același art. 26 ind. 46 lit. b), și anume ca polițistul să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare.

În plus condiția instituită de sintagma criticată nu asigură un echilibru între interesul public al statatului, care constă în ocuparea posturilor de conducere de către persoane care îndeplinesc standarde etice și profesionale, și interesul individual al polițistului de a accede pe un post de conducere, în vederea dezvoltării carierei, asumarea unor noi responsabilități etc.

Din acest punct de vedere, legiutorul nu a echilibrat acest raport, de vreme ce absolut orice deschidere a unei proceduri disciplinare, indiferent de faptul că aceasta se finalizeaza cu constatarea existenței sau inexistenței abaterii și vinovăției polițistului, împiedică accesul acestuia la concursurile pentru ocuparea unui post de conducere.

Deschiderea procedurilor disciplinare asupra polițiștilor poate avea de multe ori caracter șicanator, iar evoluția profesională a acestora poate fi blocată de persoane de rea credință.

Textul integral al deciziei: https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2022/01/Decizie_789_2021.pdf