Procesele-verbale întocmite cu ocazia constatării faptei de nepurtare a măștii sunt întemeiate de agenții constatatori pe prevederile Legii 55/2020, cu toate că această lege, mult prea vagă și generală, nu prevede obligativitatea purtării măștii.

Mai mult, instituirea stării de alertă printr-o Hotărâre a Guvernului, în lipsa unui control parlamentar, este neconstituțională.

Cu toate acestea, amenzile pentru nepurtarea măștii este o practică constantă în rândul polițiștilor, care, în lipsa unui temei legal prin care au posibilitatea a amenda cetățenii pentru această faptă, săvârșesc nici mai mult nici mai puțin decât un abuz în serviciu.

Totodată, având în vedere contextul pandemic, procesele-verbale sunt încheiate preponderent în lipsa justițiabilului sau a oricărui martor, încălcând prin aceasta prevederile dreptul la apărare al justițiabilului.

Invers, în situația în care justițiabilul este prezent la încheierea procesului-verbal, în situația în care se dorește a contesta o amendă dată pentru nepurtarea măștii, prin semnarea acestui proces-verbal, persoana în cauză arată că este de acord cu cele consemnate în documentul întocmit.

Refuzul de a semna procesul-verbal trebuie consemnat de către agentul constatator, cel amendat arătând care este motivul oentru care nu este de acord cu amenda.

Ulterior, legea prevede posibilitatea contestării amenzii în 15 zile de la data primirii acesteia prin posță, putându-se solicita inclusiv, despăgubiri din partea persoanelor care au încălcat legea în dauna părții vătămate (daune morale și materiale).