Pentru început, este necesară analiza aceste problematici amintind art. 16 din Constituția României, care stipulează: ,,(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege…”

În acest sens, este necesară a fi avută în vedere evoluția reglementării obligativității completării formularului PLF și a contravenționalizării faptei de necompletare a formularului, cât și situația diferită a contravenienților, în funcție de perioadă în care alegeau să călătorească.

Astfel că:

  • Persoanele care au traversat frontiera de stat în perioada 25.12.2021 – 08.02.2022, indiferent de calitate, prin necompletarea formularului PLF săvârșeau presupusa contravenție reglementată de OUG 129/2021, fiind sancționate cu amenda între 2000-3000 de lei (preponderent orientarea agenților constatatori fiind spre minimul de amendă, cu posibilitatea achitării a jumătate – 1000 de lei)
  • Persoanele care au traversat frontiera de stat în perioada 09.02.2022 – 10.03.2022, în funcție de calitatea pe care o aveau la momentul traversării frontierei de stat (persoane exceptate de la completare sau neexceptate) aveau de completat formularul PLF în două variante (o variantă pentru persoanele exceptate de la completare pentru fiecare tranzitare, valabilă pentru o perioadă de 6 luni sau varianta prevăzută și anterior), iar necompletarea presupunea săvârșirea unei contravenții astfel cum aceasta s-a modificat prin OUG 5/2022, fiind sancționate cu o amendă de 500-3000 de lei (preponderent orientarea agenților constatatori fiind spre minimul de amendă, cu posibilitatea achitării a jumărate – 250 de lei – adică ¼ din jumătatea amenzii prevăzute în forma nemodificată a OUG 129/2021)
  • Persoanele care traversează frontiera de stat din 11.03.2021 – în prezent nu mai sunt obligate de a completa niciun fel de formalitate la momentul intrării în țară, OUG 129/2022 fiind abrogată prin OUG 22/2022.

Astfel că se poate observa o constantă decontravenționalizare a faptei, etapizat de la anumite categorii de persoane, până la toate persoanele și, inclusiv, intervenirea unei legi mai favorabile vis-a-vis de cuantumul amenzii în mai puțin de 3 luni de zile (prin OUG 129/2021 – OUG 5/2022 – OUG 22/2022), tratamentul sancționator față de persoanele care traversează granița statului fiind diferit de la o lună la alta.

Așadar afirmativ considerăm și noi că cetățenii ar trebui să fie egali în fața legii, avându-se în vedere inclusiv faptul că starea de fapt – pandemia – nu s-a modificat de niciun fel, ci s-a modificat doar starea de drept – starea de alertă – în care ne aflam de mai bine de 2 ani.

În măsura în care în decurs de 3 luni de zile reglementarea contravențională care vizează obligativitatea completării unui formular digital de intrare în țară s-a și abrogat, considerăm că situația juridică a cetățenilor care tranzitează frontiera de stat ar trebui să fie similară, indiferent de momentul în care au trecut granița. Or, în momentul de față, situația este diferită în funcție de perioada în care a intrat fiecare persoană în țară.

Abrogarea OUG 129/2021 este motivată prin simplul fapt al încetării stării de alertă (adică a unei stări de drept, juridice), nu și a situației faptice care a stat la baza reglementării ei: implementarea de noi măsuri pentru protecția societății împotriva virusului Covid-19, având în vedere noul val pandemic.

Deci, faptic, situația cetățenilor care tranzitează granița statului este identică (tranzitând tot pe timp de pandemie), sens în care se impune respectarea principiului egalității în drepturi.

În ceea ce privește intervenirea unei legi mai favorabile privitor la cuantumul amenzii aplicabile, arătăm că doctrina reține faptul că: ,,dacă ambele legi prevăd, în afara de sancțiunea cu avertisment prevăzută implicit, doar amenda, iar minimul acesteia este mai mare în legea veche, în condițiile aceluiași maxim, va fi mai favorabilă legea nouă.”

            Avocat Claudia Romocea

Colaborator al Cabinetului de avocat – Cristian Rusu