Prin Legea nr. 108/2020 privind modificarea si completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in vigoare de la data de 09.07.2020, au fost aduse unele modificari legislative referitoare la obligativitatea depunerii declaratiei pe propria raspundere privind beneficiarul/beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, dupa cum urmeaza;

  • Persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia sunt singurii beneficiari reali, sunt exceptate de la obligatia depunerii la inmatriculare sau ori de cate ori intervine o modificare, a declaratiei pe propria raspundere privind beneficiarul real sau beneficiarii reali
  • In lipsa declaratiei pe proprie raspundere, privind beneficiarul/beneficiarii reali, ONRC este obligat sa completeze, din oficiu Registrul beneficiarilor reali, pe baza documentelor care insotesc cererea de inmatriculare (actul constitutiv), sau pe baza evidentelor detinute in cazul societatilor deja inregistrate, cu datele privind beneficiarul/beneficiarii real/reali si modalitatea prin care se concretizeaza aceasta calitate

Referitor la stabilirea modalitatilor prin care se concretizeaza aceasta calitate se va distinge dupa cum urmeaza:

  1. Pentru societatile reglementate de Legea nr.31/1990 se va completa Registrul beneficiarilor reali cu asociatii/actionarii care detin cel putin 25% din parti de interes/parti sociale/actiuni

In cazul in care in criteriul sus amintit nu se identifica nici o persoana, Registrul beneficiarilor reali se va completa cu datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor reali ale persoanei/persoanelor fizice ce asigura conducerea persoanei juridice

  1. In cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute de Legea 31/1990, registrul beneficiarilor reali se va complete cu datele de identificare a persoanei/persoanelor fizice care detin cel putin 25% din partile de interes/partile sociale/actiuni

In cazul in care in criteriul sus amintit nu se identifica nici o persoana fizica, Registrul beneficiarilor reali se va completa cu datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor reali ale persoanei/persoanelor fizice ce asigura conducerea persoanei juridice

Modificarile aduse au in vedere urmatoarele:

  • In termen de 12 luni, societatile inregistrate in registrul comertului pana la data intrarii in vigoare a legii nr.108/2020 care au ca actionari/asociati persoane fizice si persoane juridice sau care au ca asociat/actionari persoane juridice, depun prin grija reprezentantului legal in vederea inregistrarii in registrul beneficiarilor reali, tinut de ORC, o declaratie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Deasemenea ONRC va completa din oficiu, potrivit procedurii prezentate la punctul 1 in prezentul articol, Registrul beneficiarilor reali, pentru societatile aflate in starile sus amintite, cu exceptia falimentului.