Legea 208/2020 a adus modificari si completari importante unor acte normative, in ceea ce priveste posibilitatea acestora ca in baza imputernicirii, sa poata depune sau sa poata ridica o serie de documente.

Astfel,  s-a completat Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului:

  • in absența comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul comerțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura clientului, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociației familiale; legea atribuie competenta avocatului care in baza imputernicirii avocatiale poate reprezenta comerciantul persoana fizica in fata registrelor de comert.

S-a modificat art.56 din legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

  • persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților. Modificarea priveste posibilitatea ca declaratia sa fie data in fata reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

S-a modificat legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar.

  • modificarile au in vedere posibilitatea avocatului de a solicita in baza imputernicirii avocatiale, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice. Continutul împuternicirii avocațiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul și durata mandatului.

S-a modficat legea nr.119/1996  cu privire la actele de stare civila:

  • certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura, precum si avocatilor imputerniciti de catre titular sau reprezentantii lor legali, in baza imputernicirii avocatiale emise in conditiile legii 51/1995 pentru organizarea si functionarea profesiei de avocat.

Imputernicirea avocatiala (despre care vorbeste textul legii) este inscrisul ce are semnificatia legala de procura, prin care avocatul este imputernicit de clientul sau, in baza contractului de asistenta judiciara incheiat, sa il asiste sau reprezinte in fata instantelor judecatoresti, precum si in fata autoritatilor si institutiilor publice, si in fata altor persoane fizice sau juridice, precum si sa intreprinda activitati ce fac obiectul contractului de asistenta. Pe scurt, contractul de asistenta reprezinta mandatul avocatului sa reprezinte clientul, iar imputernicirea este dovada.

Legea vine ca o completare a unor acte normative, in sensul de a stabili cu exactitate posibilitatea reprezentarii de catre avocat a persoanelor fizice, in fata unor institutii publice, in vederea depunerii sau ridicarii unor documente, bineinteles dupa incheierea unui contract de asistenta judiciara si in baza unei imputerniciri ce respecta conditiile prevazute de legea 51/1995.