• 09 noiembrie 2020

  M.Of. 1047 – Ordinul nr. 5972/2020 pentru suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar de interes,

     Începând cu data de 9.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile, activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor. Ele vor fi desfășurate în sistem on-line iar in in cazul în care activitățile nu pot fi desfășurate astfel, inspectoratele școlare județene au obligația să asigure resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet.

   

  • 10 noiembrie 2020

  M.Of. 1056 – Decizia nr. 565/2020 a Curtii Constitutionale – de interes, in urma deliberarii, Curtea Constitutionala admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Iason – S.A în Dosarul nr. 4.443/62/2017 al Tribunalului Brașov, de S.M. Business Insolv – SPRL, în Dosarul nr. 2.943/114/2018 al Curții de Apel Ploiești  si de SIS Insolvency – S.R.L, în Dosarul nr. 2.040/111/CA/2018 al Curții de Apel Oradea si  constată că sunt neconstituționale dispozițiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale

  M.Of.1054 – Decizia nr.708/2020 a Curtii Constitutionale de interes, Curtea Constitutionala constata neconstitutionalitatea în ansamblul sau a Legii nr. 42/2010 privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului,  exceptie ridicata în Dosarul nr. 3.491/118/2018 al Tribunalului Constanța.

  Cele doua decizii ale CCR-ului le vom analiza in detaliu cu ocazia unrmatoarelor materiale;

  • 11 noiembrie 2020

     M.Of.1058– Ordinul nr. 1200/2020 a Ministerului Fondurilor Europene – de interes:

  se aprobă Schema de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, avand ca obiective :

  • Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si imbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

   

  M.Of.1064 – Ordinul nr. 4659887/2020 de interes, măsura de carantină zonală, începând cu data de 11.11.2020, ora 17,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Baia Mare, județul Maramureș.

  M.Of. 1063 – Hotărârea nr. 93/2020 pentru aprobarea taxelor de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă și a taxelor de creditare a formelor de educație medicală continuă – de interes:

  Se stabilesc următoarele taxe:

  1. a)taxa de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă este în cuantum de 1.500 lei;
  2. b)taxa de reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă este în cuantum de 500 lei.

  Se stabilesc următoarele taxe de creditare a formelor de educație medicală continuă, care se aplică pe forma de educație medicală continuă desfășurată:

  1. a)taxa pentru forme de educație medicală continuă permanente, inclusiv educația medicală continuă la distanță, este în cuantum de 300 lei;
  2. b)manifestări și activități cu caracter științific:

  (i) taxa pentru manifestări științifice este în cuantum de 500 lei;

  (ii) taxa pentru publicare de materiale științifice de specialitate este în cuantum de 300 lei;

  (iii) taxa pentru abonamente la publicații științifice de specialitate agreate este în cuantum de 50 lei;

  (iv) taxa pentru cercetare și elaborare de proiecte științifice este în cuantum de 200 lei.

  • 12 noiembrie 2020

   

  M.Of.1050 – Legea nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii – de interes : efectuarea unui test de proporționalitate care restricționează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, garantând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, în vederea asigurării bunei funcționări a pieței interne. Testul de proporționalitate se aplică cerințelor care restricționează accesul liber la profesiile reglementate existente sau la noile profesii, precum și celor care restricționează exercitarea acestora.

  • 13 noiembrie 2020

  M.Of.1057 – Legea nr. 247/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică de interes:

  1.Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148 din 27 august 2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică

  1. Beneficiarii sunt eligibili la solicitarea ajutorului de stat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
  2. a)dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iunie 2020 inclusiv, în care procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii calamitate;
  3. b)suprafața calamitată reprezintă un procent de peste 30% din suprafața totală declarată în cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;
  4. c)sunt înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată 2020;
  5. d)nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.
  • 14 noiembrie 2020

  M.Of.1078 – Hotărârea nr. 967/2020 de interes, incepând cu data de 14 noiembrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  Hotararea cuprinde o serie de masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, si pentru asigurarea rezilientei comunitatilor, cu titlu de exemplu :

  -asigurarea distanțării fizice de minimum 1 metru între participanții la procesul electoral;

   dezinfecția periodică și după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanților la procesul electoral;

   dezinfecția sediilor secțiilor de votare, în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

   afișarea prin grija primarilor în locuri vizibile a regulilor de protecție individuală, de distanțare fizică, de igienă și de acces în sediul secției de votare și în localul de vot;

  –  pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-21;

  se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

  activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

  – organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

  – activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară

  se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;

   se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

   se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

  -in interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

  • 16 noiembrie 2020

  M.Of.1079 – Legea nr. 250/2020 privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice – de interes  :

  -Clădirile publice sau de utilitate publică, unitățile din învățământul preuniversitar de stat, piețele agroalimentare, târgurile, autogările și stațiile de cale ferată care deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, precum și montarea pe perioada staționării acestora a unor dispozitive antifurt., costurile lucrărilor necesare și ale autorizațiilor prevăzute de lege se suportă din bugetele autorităților administrației publice centrale sau locale și din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

  Incalcarea acestor dispozitii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei

   

  M.Of.1079 – Legea nr. 249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului – de interes, prezenta lege are drept obiect instituirea unor măsuri și mecanisme legale pentru prevenirea și depistarea precoce a diabetului, precum și pentru conștientizarea, încurajarea și sprijinirea populației să adopte și să practice un stil de viață sănătos și responsabil în vederea menținerii unei bune stări de sănătate pe toată perioada vieții.

  M.Of.1079 – Legea nr. 252/2020 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – de interes, se adauga un nou alineat la art.5 din Legea 33/1994, avand urmatorul cuprins:

  1.Utilitatea publica se declara pentru lucrari de interes national sau de interes local.

  1. Lucrările care se declară de interes național și traversează localități, drumuri județene, orășenești și comunale și asigură legăturile cu municipii, orașe și comune, fiind necesare pentru realizarea de obiective de interes local pentru dezvoltarea infrastructurii locale, lucrările privind producția și distribuția de energie electrică și termică având ca scop utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, reprezintă lucrări de interes public major