• 20 ianuarie 2021

              M.Of.61 – Decizia 17/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi art. 45 alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, art. 260 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură fiscală, art. 651 alin. (1), art. 714 alin. (1) şi art. 719 alin. (1) şi (7) şi a art. 997 alin. (1) din Codul de procedură civilă – de interes :

1.În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 997 alin. (1) din Codul de procedură civilă, raportat la art. 233 alin. (1) lit. a) şi art. 260 din Codul de procedură fiscală, sunt admisibile cererile adresate judecătorului-sindic pe calea ordonanţei preşedinţiale având ca obiect măsuri vremelnice privind ridicarea, suspendarea şi suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală, în cazurile în care executarea silită a fost începută de acestea în temeiul Legii nr. 85/2014.

  1. Competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor privind executarea silită începută de creditorii bugetari în temeiul dispoziţiilor art. 143 alin. (1) teza finală din Legea nr. 85/2014 aparţine judecătorului-sindic învestit cu procedura de insolvenţă în care se formulează respectivele contestaţii;
  • 22 ianuarie 2021

M.Of.73 – Ordinul 15/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă – de interes:

1.Pe durata stării de alertă, în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloace de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile şi cu respectarea Instrucţiunilor generale privind măsurile de igienă;

2.Masca trebuie purtată în orice spaţiu public, spaţii comerciale, mijloace de transport în comun şi la locul de muncă, pe toată durata prezenţei în aceste spaţii.

În funcţie de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unităţii, pot exista unele excepţii, astfel:

  1. a) angajatul este singur în birou;
  2. b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;
  3. c) persoana desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);
  4. d) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;
  5. e) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.”

M.Of.71 – Decizia 27/2020 [A] referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor anexei nr. VIII cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) din acelaşi act normative – de interes :

  1. În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozitiilor din Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) din acelaşi act normativ, personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în anexă beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă vătămătoare/periculoase, astfel cum este reglementat de Legea-cadru nr. 153/2017, de la data la care salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare devin egale sau mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022, ca urmare a majorărilor salariale reglementate.
  • 25 ianuarie 2021

 M.Of.79 – Decizia 906/2020 a Curtii Contitutionale – de interes:

Curtea Constitutionala a solutionat exceptia de neconstitutionalitate ridicada cu privire la prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Printre altele, autorul exceptiei scritica faptul că, prin modificarea adusă alin. (3) al art. 78 din Legea nr. 448/2006, administraţia publică şi/sau agenţii economici cu capital de stat şi/sau privat, care au peste 50 de angajaţi, persoane fără dizabilităţi, care în vechea redactare a acestui text legal aveau interesul să angajeze persoane cu handicap, îşi pierd şi/sau sunt lipsiţi de interesul de a o face, respectiv, de a alege între a angaja o persoană încadrată într-o U.P.A. şi a plăti o sumă la bugetul de stat.

Analizand toate aspectele invocate, Curtea Constitutionala admite exceptia şi constată că dispoziţiile art. I pct. 1, 2 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sunt neconstituţionale.

Prezenta decizie analizeaza o serie de aspect importante, pe care le vom adezvolta in cuprinsul unui material distinct;

M.Of.75 – Decizia 72/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale – de interes:

Conform Dispozitiilor art.22 alin (2) din Legea 203/2018 contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor nu prevedea expres această posibilitate, insa avand in vedere cele retinute de instant suprema, aceasta posibilitate a contravenientului nu se aplica celor sanctionati prin decizia Consiliului Concurentei, conform art.55 din legea 21/1996;

Inalta Curte de Casatie si Justitie admite sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă, în Dosarul nr. 22.307/299/2019, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: Dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 anterior dezvoltate, nu sunt aplicabile în ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenţei în temeiul art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996.