M. of. din 14 decembrie 2021 – de interes:

 

 • LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale
 • LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
 • LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate

M. of. din 15 decembrie 2021 – de interes:

           

 • Decizia ICCJ nr. 78 din 15 noiembrie 2021 – “În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, cu completările ulterioare, în etapa judiciară a procedurii de expropriere, la determinarea cuantumului despăgubirilor, dispozițiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 se interpretează extensiv, în sensul că se ține seama atât de „expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate”, cât și de criteriile legale prevăzute de dispozițiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994.”
 1. of. 1188 din 15 decembrie 2021 – de interes:

 

 • LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021

M. of. 1189 din 15 decembrie 2021 – de interes:

           

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

M. of. 1190 din 15 decembrie 2021 – de interes:

 

 • Ordonanță de urgență privind implementarea formularului digital de intrare în România

M. of. 1195 din 17 decembrie 2021 – de interes:

 

 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007—2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014—2020
 • Lege pentru modificarea art. 27 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

M of. nr. 1198 din 17 decembrie 2021 – de interes:

 • Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

M of. 1201 din 17 decembrie 2021 – de interes:

 

 • Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
 • Ordonanță de urgență privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin. (10) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență