• 22 iunie 2020

    M.Of. 534 – Circulara nr. 14/2020 a BNR-ului – de interes începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2020, rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă națională este de 3,50% pe an.

    M.Of. 534 Circulara nr. 13/2020 a BNR-ului – de interes incepând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2020, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,15% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,00% pe an.

    • 23 iunie 2020

    M. Of. 539 – Ordinul nr. 1137/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2– de interes modificarea criteriilor de externare a pacientilor confirmati pozitiv cu virsul Covid-19

    • 25 iunie 2020

    M.of. 551 – Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene – de interes:

    1.Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

    2.se modifica art.(11), (2), (3), a OUG nr.33/2020, iar Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

    1. se modifica art. VII a OUG nr.29/2020, in sensul ca se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.
    2. se modifica cuprinsul alin.4 al articolului XII din OUG nr. 48/2020, avand urmatorul cuprins:Se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.”
    3. se proroga pana la data de 25 octombrie 2020 inclusiv termenele prevazute de OUG.nr.29/2020 si OUG nr.48/2020.

     

    M.Of.  551 –  Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991- !!! legea este in vigoare din 28 iunie 2020de interes

    1.conditiile pe care actualii detinatori  a terenurilor aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producție, de fostele asociații economice intercooperatiste, de fostele organizații și entități ale cooperației de consum, precum si a altor constructii aflate in proprietatea privata trebuie sa le indeplineasca pentru inscrierea dreptului de proprietate la cererea acestora.

    1. detinatorii sau mostenitorii acestora, pot solicita comisiei judetene emiterea titlului de proprietate pentru terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, si a curtii si gradinii acestora, care nu au fost cooperativizate, daca terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor