• 15 iunie 2020

   M.Of. 508 – Ordinul 1080/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei – de interes,  exceptiile de la obligatia carantinarii/izolarii la domiciliu pentru persoanele care vin din strainatate.

   M.Of. 510 Ordinul 1076/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 – de interes, masurile care se vor aplica in crese, gradinite si afterschool-uri in contextul epidemiei de  coronavirus.

   • 16 iunie 2020
   1. Of. 514 – Ordinul 1088/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, de tip mall, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din sălile de pariuri sportive, în condiţii de securitate, precum şi pentru locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc – de interes, masuri atat in sarcina clientilor, cat si in sarcina angajatilor/angajatorului.
   2. Of. 515 – Hotararea 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – de interes, măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns, măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor, măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc.
   • 17 iunie 2020

   M.of. 520 – Ordinul 1103/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase – de interes, reguli de urmat la biserica sau in alte lacase de cult in contextul Covid-19.

   • 18 iunie 2020

   M.Of.  525 –  Legea 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – de interes, in situatia in care nu se respecta dispozitiile privind munca suplimentara, anagajatorul poate primi o amenda de 1500-3000 lei pentru FIECARE persoana identificată ca prestând muncă suplimentară

   • 19 iunie 2020

   M.Of.  526 –  Ordinul 1082/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 – de interes, reguli in transportul aerian, rutier (inclusiv TAXI) sau naval al persoanelor pe durata starii de alerta.

   M.Of.  527 –  Ordinul 2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – de interes, procedura de conectare si termenele limita pana la care trebuie realizata conectarea caselor de marcat la sistemul national de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale

   M.Of.  531 –  Ordinul 2941/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii – de interes reguli si masuri de urmat pe perioada starii de      alerta la: muzee, galerii de arta, biblioteci, librarii, evenimente organizate in are liber