• 30 iunie 2020

     M.Of. 566 – Ordinul nr. 4635/2020 – de interes, prezentul ordin stabilește modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță în anul 2020 în unitățile/instituțiile de învățământ de stat. În anul 2020, salariaților din unitățile/instituțiile prevăzute li se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, pe suport electronic, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație.

     • 01 iulie 2020

     M.Of.574 Hotărârea nr. 24/2020 – de interes, se înființează Comisia parlamentară de anchetă privind achizițiile și gestionarea stării de urgență, denumită în continuare Comisia de anchetă, avand o serie de obiective in vederea combaterii raspandirii noului Covid-19.

      

     M.Of.578 Decizia nr.457/2020- de interes, Curtea Constitutionala constata neconstitutionalitatea  mai multor articole ale Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

     • 02 iulie 2020

     M.Of. 581 Decizia nr. 458/2020 a Curtii Constitutionale – de interes, CCR stabileste ca textele privind internarea obligatorie si carantinarea in timpul epidemiei sunt neconstitutionale si mai mult instituirea carantinei in Romania prin OUG reprezinta o veritabila privare de libertate si o restrangere a drepturilor.

     • 04 iulie 2020

     M. Of. 579 – Legea nr. 100/2020 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat – de interes, consiliul baroului poate hotari ca votul, atat in cazul adunarii generale ordinare si extraordinare, cat și in cazul adunarii generale de alegere a organelor de conducere a baroului, sa se poata desfasura si electronic,

     • 05 iulie 2020

     M.of. 583 – Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990

     de interes:

     1.la autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei.

     1. La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.”
     2. Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.”

      

     M.Of 583 Legea nr. 103/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ – de interes:

     1. pe durata starii de urgenta, de alerta si pana la eliminarea restrictiilor , activitatile de predare- invatare – evaluare aferenta anului semestrului II anului universitar 2019-2020 se poate realiza si in modul online.

     2.Procesul de admitere la studiile universitare se poate desfășura și prin intermediul platformelor on-line.