• Luni, 4 iulie 2022

 

          Monitorul oficial 668 – LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Paralimpic Român vor avea obligația de a comunica anual, prin publicare în pagina de internet proprie, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, precum și execuția bugetară anuală, în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar anterior.

De asemenea vor avea obligația de a comunica anual, prin publicare în pagina de internet proprie, structura organizatorică, numele și prenumele persoanelor din conducere, grila de salarizare, Registrul imobilizărilor, numărul persoanelor angajate și organigrama instituției, deciziile și hotărârile adoptate de către organele de conducere, finanțările alocate fiecărei federații sportive și criteriile după care au alocat finanțările, programele și strategiile proprii, precum și Regulamentul de organizare și funcționare.

          Monitorul oficial 668 – LEGE privind completarea art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României

La art. 28, dupa unicul alineat se introduce un al II-lea alineat care prevede că:

          „(2) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea.”

          Cealaltă condiție care trebuie îndeplinită de o persoană pentru a putea candida pentru funcția de președinte a țării este ca la data depunerii candidaturii, să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 37 din Constituția României și anterior să nu fi fost alese de două ori, ca Președinte al României.

Constituția României – extras

Art. 37 – Dreptul de a fi ales

(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României.