• 09 iunie 2020

  M.Of. 484 –  Ordinul nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative- de interes aprobarea procedurii de acordare a sumelor de bani (50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.) prevazute de OUG 92/2020

  M.Of. 484  – Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative –de interes modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor acordate conform OUG nr. 92/2020 si anume 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

  M.Of. 487 Hotărârea nr. 458/2020 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/202 – de interes dispozitiile prezentei hotarari se aplica și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare

  • 10 iunie 2020
  1. Of. 488 – Ordinul nr. 4440/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 – de interes modalitatea de desfasurare a examenelor de capacitate pentru elevii de clasa a 8-a
  2. Of. 488 – Ordinul nr. 4441/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020 – de interes, conditii de desfasuraea a examenului de bacalaureat 2020

  M.Of. 489 – Decizia nr. 153/2020 asupra admiterii obiecțiilor de neconstituționalitate a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale – de interes, legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale este neconstituțională în ansamblul său.

   

  M.Of. 490 – Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ în condiții de siguranță și de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole și habitatelor piscicole naturale, din 03.06.2020 – de interes, obligatiile noi in sarcina administratorilor amenajărilor piscicole în care se practică și pescuit recreativ

  M.Of. 491 – Decizia nr. 62/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței – de interes, se constata ca dispozitiile art.53 al legii 85/2006 sunt constitutionale si anume „bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, inclusiv măsurile asigurătorii instituite în cursul procesului penal.”

  • 11 iunie 2020

  M.Of.  494 –  Ordinul nr. 2012/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017– de interes,  completarea normelor ce reglementeaza procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță

  M.Of.  495 – Hotărârea nr. 430/2020 privind aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024– de interes,  constituirea comitetului de conducere precum si atributiile sale

  M.Of.  496 – Ordonanța de urgență nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale– de interes, reglementarea cadrului general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a programelor naționale aferente unor categorii de  domenii

  • 12 iunie 2020

  M.Of.503 – Ordinul nr. 1074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – de interes se introduc dispozitii noi privind certificatele de concediu medical care se acorda persoanelor asigurate pentru care s-a instituit  masura carantinarii asupra unei comunitati in vederea stoparii raspandirii noului Corona virus.

  M.Of 503 – Hotărârea nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la HG 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – de interes,  regulile privind intrarea si plecarea din Romania,  reguli privind activitati fizice sau participarea la evenimente, precum si cele privind zborurile internationale

  M.Of. 504 – Ordonanța de urgență nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții- de interes persoanele care dupa data de 13 iunie 2020, se află într-o situație de imposibilitate a realizării de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în domeniile de activitate în care se mențin restricții potrivit actelor emise de autoritățile competente, beneficiază în continuare de drepturile prevăzute de art. 2731 și art. 32 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010

  • 13 iunie 2020

  M.Of.505 – Ordinul nr. 619/1077/2020- de interes criteriile care trebuie îndeplinite de către sălile de fitness și aerobic, pentru reluarea activităților de pregătire fizică în spații închise și diminuarea riscului de infecție cu COVID-19 impreuna cu Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

  M.Of.493 – Legea nr. 75/2020 privind aprobarea OUG nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea OUG Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 – de interes,  aprobarea programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii, are are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.