Rechizitia de bunuri si prestarile de servicii  sunt masuri prin care autoritatile publice obliga operatori economici, institutii publice sau alte persoane juridice/fizice :

–          A. sa cedeze temporar unele bunuri mobile sau imobile pe care le au in posesie sau folosinta la data cererii, in schimbul unei despagubiri;  bunurile consumptibile si cele perisabile pot fi rechizitionate definitiv, tot cu plata unor despagubiri. Persoanele vizate pot fi atat proprietarii bunurilor, cat si detinatorii legali – persoane care detin un bun in mod legal in baza unui alt titlu decat un titlu de proprietate.

–          B. sa realizeze prestari de servicii in interes public, constand in efectuarea unor lucrari sau desfasurarea unor activitati care sa serveasca la ameliorarea situatiei actuale . Persoanele vizate sunt orice persoana apta de munca care poate presta un serviciu in inters public,  in scopul rezolvarii problemelor materiale de orice natura si asigurarea fortei de munca.

De exemplu: potrivit Decretului prezidential adoptat pe 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, rechizitia poate viza stocuri, capacitati de productie si distributie, echipamente de protectie, dezinfectanti si medicamente utilizate/utilizabile in tratarea COVID-19 precum si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public

Decretul prezidential care instituie actuala stare de urgenta este valabil 30 de zile, urmand ca dupa cele 30 de zile sa poata fi emis, in functie de situatia existenta, un nou Decret prezidential ce poate largi obiectul rechizitiei la oricare din elementele prevazute la art. 5 din Legea nr.132/1997 (spre exemplu, rechizitionarea anumitor imobile pentru a le oferi destinatia de spatii de carantina sau rechizitionarea de combustibili).

  1. Rechizitionarea de bunuri :

Bunurile se rechizitioneaza numai in baza ordinului de predare emis de autoritatile militare, care trebuie sa cuprinda obligatoriu:

(i)                 denumirea autoritatii militare emitente si a unitatii beneficiare;

(ii)               temeiul legal al rechizitiei;

(iii)             datele de identificare a bunurilor, proprietarului/detinatorului;

(iv)              mentiuni despre locul si termenul predarii bunurilor.

 

 

 

Este foarte important sa se verifice :

–          existenta tuturor elementelor sus  amintite pentru a stabili legalitatea ordinului de predare;

–          daca bunul se enumera printre categoriile de bunuri ce nu pot fi supuse rechizitiei,  conform art. 30 din Legea nr. 132/1997;

–          daca, in momentul cererii proprietarul/utilizatorul il are in posesie sau in folosinta legala, intrucat  art. 5 alin. (6) din Legea nr. 132/1997 prevede ca nimeni nu poate fi obligat sa dea un bun daca nu al are in posesie sau folosinta legala;

–          incheieierea  un proces-verbal in care vor fi inscrise, pe langa datele de identificare mentionate in ordinul de predare, starea si valoarea bunurilor la data rechizitiei.

Proprietarii bunurilor rechizitionate au dreptul la despagubiri:

–          pentru bunurile consumptibile despagubirea va fi egala cu pretul pietei la momentul preluarii,

–          pentru bunurile neconsumptibile despagubirea poate consta in chirie, diferenta de valoare atunci cand bunul e restituit cu degradari sau prin acordarea unui bun similar/plata contravalorii atunci cand bunul nu mai poate fi restituit.

Sumele de bani pentru bunurile rechizitionate vor fi primite de catre cei carora le-au fost rechizitionate bunurile la momentul lichidarii proceselor-verbale de rechizitie, lichidare care se face la momentul si prin modalitatile de plata stabilite prin Hotarare a Guvernului.

Neprezentarea procesului-verbal de rechizitie la lichidare, in termen de 3 ani de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a datei inceperii platii, are ca urmare pierderea dreptului la despagubiri, pentru bunurile rechizitionate.

  1. Prestarea de servicii in interes public :

Pot fi chemate pentru prestari de servicii in interes public persoanele apte de munca, cu varsta cuprinsa intre 16-60 de ani in cazul barbatilor, respectiv 16-55 de ani in cazul femeilor.

Specialisti precum: medici, ingineri, subingineri, tehnicieni, economisti, farmacisti, asistenti medicali etc., pot fi chemati sa presteze servicii in specialitatile lor si peste limita maxima de varsta amintita anterior, dar nu mai mult de 65 de ani in cazul barbatilor si de 60 de ani in cazul femeilor. Peste aceste limite, persoanele pot fi chemate numai la cererea lor. In plus, art. 31 din Legea nr.132/1997 prevede categoriile de persoane scutite de la prestarea de servicii in interes public.

Instiintarea persoanelor fizice chemate sa presteze servicii in interes public se face prin ordin de chemare individual sau colectiv care va cuprinde:

(i)                 denumirea autoritatii emitente si a unitatii beneficiare;

(ii)               temeiul legal al chemarii;

(iii)             numele, prenumele si domiciliu persoanei chemate;

(iv)              termenul si locul unde trebuie sa se prezinte.

Ordinul de chemare va fi transmis:

–           pentru salariati la locul de munca al acestora si se va preda celui chemat la prestarea serviciilor publice prin grija conducatorului sau nemijlocit de la locul de angajare.

–          pentru alte persoane prin unitatea de politie pe raza careia persoana isi are domiciliul sau resedinta.

  1.  Restituirea bunurilor si posibilitatea formularii contestatiilor

Perioada de timp pe care bunurile vor fi rechizitionate difera,dupa cum urmeaza:

(i)                 definitiv, in cazul bunurilor consumptibile;

(ii)               limitat, caz in care in procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor rechizitionate va trebui indicata perioada;

(iii)             pana la incetarea starii care a determinat rechizitia, caz in care nu va fi trecut niciun termen in procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor rechizitionate. Bunurile rechizitionate se restituie pe baza de proces-verbal de restituire la implinirea termenelor sau la incetarea cauzelor care au determinat rechizitia.

Important : Masura rechizitiei nu poate fi contestata de catre persoanele vizate care nu sunt de acord cu aceasta masura, insa

Se pot depune contestatiile impotriva masurilor dispuse,  conform art. 29 din Legea nr. 132/1997 :

–          in ceea ce priveste preturile practicate, valoarea de despagubire a bunurilor rechizitionate inscrise in documentele oficiale si modul de achitare a acestora.

–          se adreseaza comisiei mixte de rechizitii, in cel mult 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de restituire, iar hotararile comisiei mixte pot fi contestate in cel mult 90 de zile la Comisia Centrala de Rechizitii; Hotararea Comisiei Centrale de Rechizitii poate fi atacata in justitie, in cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.

Nerespectarea anumitor obligatii ce persoanelor ale caror bunuri au fost rechizitionate pot constitui infractiuni, (ex. necomunicarea, la cererea si la termenul solicitat de autoritatile administratiei publice, a datelor de evidenta privind bunurile rechizitionabile, precum si a schimbarilor survenite in evidenta acestora).