În ședința din data de 4 mai 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit că fapta oricărei persoane de a schimba poziția vehiculului implicat într-un accident de circulație soldat cu victime (uciderea sau vătămarea corporală a unor persoane) reprezintă infracțiunea de părăsire a locului accidentului sau ștergerea urmelor acestuia, dacă acțiunea de mutare a vehiculului s-a făcut fără acordului poliției care cercetează accidentul.

Pentru pronunțarea acestei decizii, Curtea a avut în vedere dispozițiile art. 338 alin. (2) Cod penal și cele ale art. 77 alin. (3) din OUG 195/2002 privind Codul rutier.

În ceea ce privește infracțiunea de părăsire a locului accidnetului în varianta asimilată (art. 338 alin. 2) aceasta pedepsește cu 2-7 închisoare fapta oricărei persoane de a modifica starea locului accidentului sau de a șterge urmele acestuia, dacă accidentul a avut ca urmare uciderea sau vătămarea integrității corporale a uneia sau mai multor persoane, dacă nu a avut acordul prealabil al poliției.

De asemenea, Codul rutier prevede în art. 75-81 obligații în caz de accident. În acest sens art. 77 alin. (3) prevede că  „este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul.

            Prin decizia ÎCCJ, sintagma, fapta oricărei persoane de a modifica starea locului accidentului, prevăzută de art. 338 din Codul penal include și acțiunea de a schimba poziția vehiculului implicat în accident.

            În considerentele decizie Curtea a arătat că această interpretare a textului incriminator nu reprezintă o analogie în defavoarea persoanei acuzate (prohibită de normele dreptului penal) ci o problemă de aplicare a textului. În aceeași măsură a arătat că textul art. 338 alin. (2) Cod penal este suficient de clar astfel încât orice persoană să înțeleagă în ce constă fapta de modificare a stării locului accidentului sau de ștergere a urmelor accidentului.

Odată cu publicarea acestei decizii în Monitorul oficial, ea este obligatorie pentru toate instanțele, iar pe cale de consecință schimbarea, de către oricare persoană a poziției vehicului implicat într-un accident de ciruclație soldat cu victime, fără acordul poliției, constituie infracțiunea de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia prevăzută și pedepsită de art. 338 Cod penal.

Decizia ÎCCJ 22/2022 a fost publicată în Monitorul oficial 580 din 15 iunie 2022, fiind obligatorie de la acea dată conform art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.