În data de 21 martie 2020 s-a publicat în M.Of. OUG. 30/2019 care stabileşte, între altele, condiţiile în care angajatorii afectaţi de măsurile de întrerupere sau reducere a activităţii ca efect al pandemiei pot să uzeze de aşa numitul şomaj tehnic atât ca mijloc de protecţie al lor cât şi al salariaţilor.

Aspectele practice pe care trebuie să le facă angajatorii pentru a beneficia de măsură.

Pas 1: se verifică încadrarea companiei într-una din următoarele situaţii :

–          intreruperea totală sau parţială a activităţii în baza deciziilor emise de autorităţile competente–  se aplică asadar la companiile afectate ca urmare a suspendării activităţii prin dispoziţiile Ordonanţei Militare nr. 1/2020 precum cele care au ca obiect de activitate circumscris domeniului HoReCa, jocuri de noroc, tratamente balneare şi îngrijire personală, organizatori de evenimente (art. 1 şi 2 din OM nr. 1/2020 comentată aici).

–          deţinerea certificatului de stare de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri conform metodologiei aprobată prin ordin.

În concret, lipsa capacităţii financiare şi reducerea activităţii înseamnă că societatea trebuie să înregistreze o scădere încasărilor de cel puţin 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. Problema aici este că această reducere se va indica printr-o declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal al societăţii şi care se va da în baza unui model aprobat prin ordin comun al ministrului muncii şi ministrului fondurilor europene, care încă nu e publicat.

Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Pas 2: Se emite decizia de suspendare a CIM în temeiul art. 52 alin. 1 lit. c Codul muncii – pentru salariaţii care vor intra în şomaj tehnic.

Aceasta se va comunica evident salariatului şi se va înregistra prin Revisal cel târziu în ziua anterioară datei suspendării sau datei încetării suspendării contractelor individuale de muncă.

Pas 3 : completarea cererilelor  şi a listei salariaţilor (Anexele 1 şi 3 în cazul în care vă încadraţi în categoria a prezentată mai sus la P1 sau 2 şi 3 pentru cei din categoria b) şi le trimiteţi online (nu se specifică că ar fi nevoie de semnătură electronică deci înţelegem că se pot trimite scanate), prin email, la AJOFM.

Pas 4: Documentele de la Pas 3 se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară după care se vor achita în termen de 30 de zile – ar putea să intervină o întârziere de câteva zile faţă de plata normală a salariului în funcţie de data la care firma făcea în mod obişnuit plăţile).

Aspecte importante:

–          indemnizaţia de 75% din salariul brut nu poate depăşi 75% din salariul mediu brut care este 5.429 lei pentru 2020 (art. 15 din Legea 6/2020) = adica 4.071,75 lei

–          pentru indemnizaţie se achită CAS, CASS şi impozit pe venit nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform art. 2205 Cod fiscal.

Anexa :

Anexele 1, 2 si 3 la Ordonanta urgenta 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

 

Nota :

–          Desi este publicata HOTĂRÂREA privind acordarea de certificate de situaţie de urgenţă (CSU) de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2, incă lipsesc atat Metodologia pentru obţinerea CSU cat şi declaraţia pe proprie răspundere privind reducerea încasărilor astfel încât este posibila a nu se poate beneficia de acest ajutor până la adoptarea lor prin ordinele aferente.