Rezolvarea conflictelor individuale de munca poate fi solutionata,  incepand din aceasta luna,  pe cale amiabila – cu titlu de noutate, Legea 231/2020 care aduce modificari importante Codului muncii stabileste ca, in cazul unui conflict individual de munca, partile vor actiona cu buna credinta si vor incerca solutionarea acestuia pe cale amiabila.

Prin conciliere, in sensul legii  se intelege modalitatea de solutionare amiabila a conflictelor individuale de munca, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor, prin intermediul unui consultant extern, specializat in legislatia muncii. De asemenea, consultantul extern poate asista partile la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca.

Legea stabileste in detaliu cine poate avea calitatea de consultant extern specializat in legislatia muncii, precum si atributiile sale si libertatea partilor de a-si alege acest consultant. Consultantul extern poate fi un avocat, cu experienta in legislatia muncii sau dupa caz, un mediator, la fel, cu experienta in acest domeniu, care va starui prin rolul sau activa ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului. In vederea rezolvarii conflictului, consultantul extern va actiona in interesul partilor, cu respectarea drepturilor salariatilor recunoscute de lege, sau stabilite prin contractile de munca, iar onorariul sau va fi suportat conform intelegerii de parti.

In vederea deschiderii procedurii de conciliere, oricare dintre parti se poate adresa consultantului extern, care va transmite celeilalte parti o invitatie scrisa, prin mijloacele prevazute in contractul individual de munca,  cu mentiunea ca data deschiderii procedurii de conciliere nu poate totusi depasi 5 zile de la primirea invitatiei anterior mentionata.

Cu titlu de noutate, pe perioada de conciliere se suspenda termenul de contestare a conflictelor de munca.

In urma procedurii de conciliere, daca se ajunge la o solutie, consultantul extern va intocmi un acord care va cuprinde intelegerea partilor si modalitatea in care s-a inteles stingerea conflictului de munca, acord ce va produce efecte de la data semnarii sau de la o data diferita expres prevazuta in acord.

Procedura de conciliere se finalizeaza cu un proces-verbal semnat de parti si de consultantul extern, in urmatoarele situatii: incheierea unei intelegeri intre parti, prin constatarea de catre consultantul extern a esuarii concilierii, prin neprezentarea uneia dintre parti la data stabilita prin invitatia sus amintita.

Vom vedea daca ne vom intelege …. doar pentru ca asa  vrea Parlamentul.